Průměrné mzdy na Vysočině za 1. až 3. čtvrtletí 2021 vzrostly o 2 586 Kč

 

Na Vysočině dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců za prvních devět měsíců roku 2021 částky 34 322 Kč, což proti předchozímu roku představuje nárůst o 8,1 %, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 2 586 Kč.

Z pohledu regionálního srovnání jde o osmou nejvyšší hodnotu, vyšší průměrnou úroveň mezd mají Hlavní město Praha a kraje Středočeský, Jihomoravský, Plzeňský, Královéhradecký, Ústecký a Liberecký. Růst průměrné mzdy byl na Vysočině v relativním vyjádření z regionů České republiky druhý nejvyšší, těsně za Královéhradeckým krajem, a republikovou úroveň převyšoval o 1,3 procentního bodu. V absolutním vyjádření byl mzdový růst na Vysočině rovněž druhý nejvyšší (opět za Královéhradeckým krajem) a republikovou úroveň předstihl o 224 Kč. Přesto výše mzdy na Vysočině za celorepublikovým průměrem stále výrazně zaostává (o 2 725 Kč).

Spotřebitelské ceny se v České republice ve stejném období zvýšily o 3,1 %, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti předchozímu roku vzrostla o 4,8 %. Růst reálné mzdy byl zaznamenán i na celorepublikové úrovni a ve všech ostatních regionech.

Počet zaměstnanců na republikové úrovní stagnoval, ve většině regionů však došlo k poklesu zaměstnanosti, výrazněji zaměstnanců přibylo pouze v Praze a Středočeském kraji. Nejhlubší úbytek byl zaznamenán v Karlovarském kraji (o 2,9 %). Na Vysočině se oproti prvním šesti měsícům roku 2020 počet zaměstnanců snížil o 0,4 %, v mezikrajském srovnání to je pátý nejvyšší úbytek.

Ve 3. čtvrtletí 2021 dosáhla průměrná mzda v kraji výše 34 934 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 007 Kč (6,1 %). Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o 4,1 %, reálně mzda vzrostla o 1,9 %. Průměrný počet zaměstnanců se v kraji zvýšil o 0,9 tis. osob (0,5 %) na více než 170 tisíc.

Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Meziroční přírůstek průměrných hrubých měsíčních mezd v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Průměrná měsíční mzda v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Poznámka:

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Průměrné mzdy na Vysočině za 1. až 3. čtvrtletí 2021 vzrostly o 2 586 Kč (pdf)
  • Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (tabulka)
  • Podrobné údaje: