Průměrné mzdy na Vysočině v prvních třech čtvrtletích 2020 vzrostly o 1 130 Kč

 

Na Vysočině dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v prvních devíti měsících roku 2020 částky 31 689 Kč, což proti stejnému období předchozího roku představuje nárůst o 3,7 %, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 1 130 Kč.

Z pohledu regionálního srovnání jde o osmou nejvyšší hodnotu, vyšší průměrnou úroveň mezd mají Hlavní město Praha a kraje Středočeský, Jihomoravský, Plzeňský, Královéhradecký, Ústecký a Liberecký. Růst průměrné mzdy byl na Vysočině v relativním i absolutním vyjádření z regionů České republiky šestý nejvyšší a  republikovou úroveň převyšoval o 0,1 procentního bodu, respektive za ní zaostával o 58 Kč. V absolutním vyjádření je výše mzdy na Vysočině 2 922 Kč pod celorepublikovým průměrem.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve stejném období zvýšily o 3,3 %, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti předchozímu roku vzrostla o 0,4 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve většině krajů, přičemž nejvýraznější byl v Ústeckém kraji. K poklesu reálné mzdy došlo ve čtyřech regionech, nejhlubší byl Libereckém kraji. Vysočina se zařadila na deváté místo.

V oblasti zaměstnanosti došlo k poklesu počtu zaměstnanců jak v rámci celé České republiky, tak i ve všech regionech, zejména v Karlovarském kraji (o 5,1 %). Na Vysočině se oproti prvním devíti měsícům roku 2019 počet zaměstnanců snížil o 2,9 %, v mezikrajském srovnání to je šestý nejvyšší úbytek.

Ve 3. čtvrtletí 2020 dosáhla průměrná mzda v kraji výše 32 855 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 835 Kč (5,9 %). Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o 3,3 %, reálně mzda vzrostla o 2,5 %. Průměrný počet zaměstnanců se v kraji snížil o 5,8 tis. osob (- 3,3 %) na více než 169 tisíc.

Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. až 3. čtvrtletí 2020

Meziroční přírůstek průměrných hrubých měsíčních mezd v 1. až 3. čtvrtletí 2020

Průměrná měsíční mzda v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

 

Poznámka:

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Průměrné mzdy na Vysočině v prvních třech čtvrtletích 2020 vzrostly o 1 130 Kč (pdf)
  • Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (tabulka)
  • Podrobné údaje: