Průměrné mzdy na Vysočině v 1. čtvrtletí 2019 vzrostly o 1 801 Kč

 

Na Vysočině dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v prvních třech měsících roku 2019 částky 29 570 Kč, což proti stejnému období předchozího roku představuje nárůst o 6,5 %, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 1 801 Kč.

Z pohledu regionálního srovnání jde o osmou nejvyšší hodnotu, vyšší průměrnou úroveň mezd mají Hlavní město Praha a kraje Středočeský, Jihomoravský, Plzeňský, Liberecký, Královéhradecký a Ústecký. Růst průměrné mzdy byl v relativním vyjádření z regionů České republiky nejnižší a o 0,9 procentního bodu nižší než v celé České republice. V absolutním vyjádření výše mzdy na Vysočině za celorepublikovým průměrem zaostává o 2 896 Kč.

Spotřebitelské ceny se v České republice v prvním čtvrtletí 2019 zvýšily o 2,7 %, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti předchozímu roku vzrostla o 3,7 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, přičemž nejvýraznější byl ve Středočeském a Olomouckém kraji. Vysočina se zařadila v tomto srovnání na poslední místo.

V oblasti zaměstnanosti došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců v rámci celé České republiky i ve většině regionů. Pokles byl zaznamenán v pěti krajích, největší v Karlovarském kraji (-1,4 %). Naopak nejvýraznější byl přírůstek zaměstnanců v Hlavním městě Praze (o 2,8 %). Na Vysočině oproti prvním třem měsícům roku 2018 počet zaměstnanců poklesl o 0,2 %, což bylo o 1 procentní bod méně než v celé České republice.

Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2019 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)
 

Průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. čtvrtletí 2019

Meziroční přírůstek/úbytek průměrných hrubých měsíčních mezd v 1. čtvrtletí 2019

Průměrná měsíční mzda v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Poznámka:

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062