Průměrné mzdy na Vysočině v 1. čtvrtletí 2018 vzrostly o 2 408 Kč

 

Na Vysočině dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců prvních třech měsících roku 2018 částky 27 661 Kč, což proti stejnému období předchozího roku představuje nárůst o 9,5 %, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 2 408 . Z pohledu regionálního srovnání jde o sedmou nejvyšší hodnotu, vyšší průměrnou úroveň mezd mají Hlavní město Praha a kraje Středočeský, Jihomoravský, Plzeňský, Ústecký a Liberecký. Růst průměrné mzdy byl v relativním vyjádření z regionů České republiky spolu s Ústeckým krajem druhý nejvyšší a proti průměru ČR o 0,9 procentního bodu vyšší. V absolutním vyjádření výše mzdy na Vysočině za celorepublikovým průměrem zaostává o 2 604 Kč.

Spotřebitelské ceny se v České republice v prvním čtvrtletí 2018 zvýšily o 1,9 %, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti předchozímu roku vzrostla o 7,5 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, přičemž nejvýraznější byl v Karlovarském kraji. Vysočina spolu s Ústeckým krajem zaujímá druhé místo. Nejnižší reálný růst mezd mezi regiony byl zjištěn v Hlavním městě Praze (o 5,0 %).

V oblasti zaměstnanosti došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců v rámci celé České republiky i téměř ve všech regionech s výjimkou Královéhradeckého kraje, nejvýraznější byl přírůstek zaměstnanců v Hlavním městě Praze (o 6,3 %). Na Vysočině se oproti prvním třem měsícům roku 2017 počet zaměstnanců zvýšil o 0,9 %, což bylo o 1,2 procentního bodu méně než v celé České republice.

Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2018 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)
 


 

Meziroční přírůstek/úbytek průměrných hrubých měsíčních mezd v 1. čtvrtletí 2018

 

Průměrná měsíční mzda v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Poznámka:
Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců
.

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: vlastislav.valda@czso.cz
tel.: 567 109 062