Průměrná mzda na Vysočině za 1. až 2. čtvrtletí 2020 reálně klesla

 

Na Vysočině dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v prvních šesti měsících roku 2020 částky 31 083 Kč, což proti stejnému období předchozího roku představuje nárůst o 2,5 %, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 754 Kč.

Z pohledu regionálního srovnání jde o sedmou nejvyšší hodnotu, vyšší průměrnou úroveň mezd mají Hlavní město Praha a kraje Středočeský, Jihomoravský, Plzeňský, Ústecký a Královéhradecký. Růst průměrné mzdy byl na Vysočině v absolutním vyjádření z regionů České republiky osmý nejvyšší, v relativním šestý nejvyšší (spolu se Zlínským krajem). Za republikovou úrovní zaostal o 0,2 procentního bodu, respektive o 155 Kč. V absolutním vyjádření je výše mzdy na Vysočině 3 117 Kč pod celorepublikovým průměrem.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve stejném období zvýšily o 3,4 %, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti předchozímu roku poklesla o 0,9 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán pouze ve třech krajích, nejvíce v Ústeckém kraji (o 0,7 %), nejhlubší pokles byl zaznamenán v Libereckém kraji (o 2,8 %). Vysočina se spolu se Zlínským krajem zařadila na osmé místo.

V oblasti zaměstnanosti došlo v rámci celé České republiky k poklesu počtu zaměstnanců, stejný trend byl zaznamenán i ve všech regionech s částečnou výjimkou hlavního města (úbytek pouze o 100 osob). Na Vysočině se oproti prvním šesti měsícům roku 2019 počet zaměstnanců snížil o 2,7 %, v mezikrajském srovnání šestý nejvyšší úbytek (spolu s Plzeňským a Zlínským krajem).

Ve 2. čtvrtletí 2020 dosáhla průměrná mzda v kraji výše 30 971 Kč, v meziročním srovnání byl zaznamenán úbytek 153 Kč (0,5 %). Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o 3,1 %, reálně mzda poklesla o 2,5 %. Průměrný počet zaměstnanců se snížil o 6,5 tis. osob (- 3,7 %) na 170 tisíc.

Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)
Průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. až 2. čtvrtletí 2020

Meziroční přírůstek průměrných hrubých měsíčních mezd v 1. až 2. čtvrtletí 2020

Průměrná měsíční mzda v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

 

Poznámka:

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Průměrná mzda na Vysočině za 1. až 2. čtvrtletí 2020 reálně klesla (pdf)
  • Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020 (tabulka)
  • Podrobné údaje: