Přírůstek počtu obyvatel na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2019 „táhli“ muži

 

Ke konci září 2019 žilo v Kraji Vysočina 509 813 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 539 osob více (v mezikrajském srovnání devátý nejvyšší přírůstek). Počet mužů se v kraji zvýšil o 523, žen přibylo pouze 16. Za celkovým přírůstkem obyvatel stojí výhradně kladné migrační saldo, přirozenou měnou přibyli na Vysočině jen 3 obyvatelé. Do kraje se přistěhovalo 3 941 osob, vystěhovalých bylo 3 405. Živě se v kraji v prvních devíti měsících roku 2019 narodilo 4 211 dětí, z toho 45,7 % mimo manželství (v meziročním srovnání o 1,9 procentního bodu více). Ve stejném období zemřelo 4 208 osob, přirozenou měnou tak přibyli 3 obyvatelé.

Celkový pokles populace se projevil v jediném okrese kraje, třebíčském, kde ubylo 177 obyvatel. Nejvíce obyvatel přibylo v okrese Jihlava (397), kde úbytek obyvatel přirozenou měnou zvrátilo vysoké kladné migrační saldo. Počet přistěhovalých obyvatel převýšil v prvním pololetí roku 2019 množství vystěhovalých ve třech okresech kraje, migrační úbytek se projevil na Třebíčsku a Žďársku.

V průběhu prvních devíti měsíců 2019 se v Kraji Vysočina živě narodilo 4 211 dětí, což bylo o 14 více než ve stejném období předchozího roku. V lednu až září 2019 na Vysočině zemřelo 4 208 osob, oproti roku 2018 to představuje nárůst o 253 osob. Počet narozených osob převýšil počet zemřelých pouze v okrese Žďár nad Sázavou (o 152). Naproti tomu nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou byl zaznamenán v okrese Pelhřimov (-82).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až září 2019 zaznamenán v devíti regionech, a to ve Středočeském kraji, Hlavním městě Praze, Plzeňském, Jihomoravském, Jihočeském Pardubickém, Libereckém, Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Počet obyvatel České republiky se zvýšil o více než jedenatřicet tisíc osob, přírůstek se však koncentroval především do  Prahy a Středočeského kraje, ve kterých dohromady přibylo přes dvaadvacet tisíc obyvatel. Výrazněji též narostla populace Plzeňského kraje. Naproti tomu v Moravskoslezském kraji ubylo přes 2 000 osob. Rovněž v přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu nejvíce obyvatel ztratil Moravskoslezský kraj (-2,3), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Středočeského kraje (+11,9).

V lednu až září 2019 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 2 370 sňatků, což je o 63 méně než v roce 2018. Nejvíce sňatků uzavřeli snoubenci v okrese Žďár nad Sázavou (573) naopak nejméně sňatků se odehrálo na Pelhřimovsku (334). Ve stejném období bylo podle dosud dostupných informací rozvedeno 765 manželství, tj. o 5 více než v prvních třech čtvrtletích minulého roku.

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 30. 9.

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (na 1 000 obyvatel)

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062