Sčítání lidu, domů a bytů 2011

 

Na webu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou zveřejněny definitivní výsledky SLDB 2011. Dále zde naleznete informace o historii sčítání, obdobných šetřeních v zahraničí, legislativě, ochraně dat a o výsledcích předchozích populačních cenzů.

Definitivní výsledky SLDB 2011 (podle místa obvyklého pobytu)

Analýzy a komentáře

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Kraj Vysočina - analýza výsledků
analýza struktury obyvatelstva, domácností, domovního a bytového fondu, dojížďky do zaměstnání a škol, diferenciace uvnitř kraje, mezikrajské srovnání, vývoj v kraji od roku 1970; doplněno grafy a kartogramy

Komentáře - kraj

Monotématické analýzy - Česká republika

Datové výstupy

Tabulky ve veřejné databázi

Základní výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Kraj Vysočina
údaje za kraj, okresy, SO ORP a vybrané údaje o obcích zpracované podle místa obvyklého pobytu, včetně stručného komentáře a metodických vysvětlivek

Základní informace o vybraných územních celcích podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011
vybrané údaje o jednotlivých obcích (vč. městských částí územně členěných statutárních měst), správních obvodech ORP, okresech, krajích i České republice ve 13 tabulkách

Obyvatelstvo, domy, byty a domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - ČR, kraje, okresy, SO ORP, správní obvody Prahy a města (sídla SO ORP)
průřezová publikace s kombinací podrobných třídících hledisek údajů v 50 tabulkách

Databáze výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011) na DVD
více než 1 400 ukazatelů za obce, městské části územně členěných statutárních měst, správní obvody obcí s rozšířenou působností, okresy, kraje i za celou Českou republiku

Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika
struktura dojíždějících podle krajů a okresů, mezikrajská a meziokresní bilance, počty vyjíždějících a dojíždějících za všechna města

Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 na CD
podrobné údaje o dojížďce až do úrovně jednotlivých obcí, dojížďkové proudy a jejich charakteristiky

Statistický lexikon obcí 2013
tradiční publikace se základními údaji ze SLDB 2011 za všechny obce, části obcí a základní sídelní jednotky (přepočteno na územní strukturu k 1. 1. 2013)

Otevřená data

Publikace

Tematicky zaměřené datové publikace - Kraj Vysočina
Obyvatelstvo podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Kraj Vysočina
podrobné údaje o obyvatelstvu Kraje Vysočina v elektronické publikaci
Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Kraj Vysočina
Dojíždějící do zaměstnání a do škol podle obcí jednotlivých okresů, hlavní proudy dojížďky mezi obcemi (struktura proudu dle věku, pohlaví, odvětví činnosti a denně dojíždějící dle doby strávené na cestě).
Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Kraj Vysočina
Struktura žen podle počtu narozených dětí v kombinaci s dalšími ukazateli
Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Kraj Vysočina
podrobné údaje o domácnostech v Kraji Vysočina
Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Kraj Vysočina
podrobné údaje o bytech v Kraji Vysočina

Tematicky zaměřené datové publikace - Česká republika a kraje

Mapové a grafické výstupy

Atlas sčítání 2011

Kartogramy

Plakáty s daty za ČR

Plakáty s daty za Kraj Vysočina

Předběžné výsledky SLDB 2011 (podle místa trvalého pobytu)

Publikace Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Kraj Vysočina

Kartogramy
grafické zpracování vybraných ukazatelů v Kraji Vysočina podle ORP a obcí

Grafy

Plakát s předběžnými výsledky SLDB 2011 v Kraji Vysočina
(soubor PDF, velikost 1,31 MB)

Tisková konference k předběžným výsledkům v Kraji Vysočina
konala se dne 24. ledna 2012

Komentář k předběžným výsledkům SLDB 2011 v České republice
Statistický lexikon obcí 2013