Počet obyvatel Vysočiny ke konci září 2018 vzrostl o 349 osob

 

Ke konci září 2018 žilo v Kraji Vysočina 509 265 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 349 osob více (v mezikrajském srovnání osmý nejvyšší přírůstek). Za celkovým přírůstkem obyvatel tentokrát stojí nejenom kladné migrační saldo, ale především navýšení populace přirozenou měnou. Do kraje se přistěhovalo 3 473 osob, vystěhovalých bylo 3 362. Živě se v kraji za prvních devět měsíců roku 2018 narodilo 4 191 dětí, z toho 43,8 % mimo manželství (v meziročním srovnání o půl procentního bodu méně). Ve stejném období zemřelo 3 953 osob, přirozenou měnou tak přibylo 238 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil v jediném okrese kraje, třebíčském, kde ubylo 239 obyvatel. Nejvíce obyvatel přibylo v okresech Havlíčkův Brod (207) a Jihlava (197), kde mírný přírůstek obyvatel přirozenou měnou doprovázelo kladné migrační saldo, v obou okresech nejvyšší v kraji. Počet přistěhovalých obyvatel převýšil v prvních třech čtvrtletích roku 2018 množství vystěhovalých ještě v pelhřimovském okrese (o 125 osob).

V průběhu prvních devíti měsíců 2018 se v Kraji Vysočina živě narodilo 4 191 dětí, což bylo o 155 více než v předchozím roce. V lednu až září 2018 na Vysočině zemřelo 3 953 osob, oproti roku 2017 to představuje nárůst o 2 osoby. Počet narozených osob převýšil počet zemřelých ve třech okresech, z toho v okrese Žďár nad Sázavou velmi výrazně (o 259). Naproti tomu nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou byl zaznamenán v okrese Pelhřimov (-57).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až září 2018 zaznamenán v osmi regionech, a to ve Středočeském kraji, Hlavním městě Praze, Plzeňském, Jihomoravském, Pardubickém, Jihočeském, Libereckém  kraji a na Vysočině. Počet obyvatel České republiky se zvýšil o 27,7 tisíce osob, přírůstek se však koncentroval především do  Prahy a Středočeského kraje, ve kterých dohromady přibylo téměř 23 tisíc obyvatel. Naproti tomu populace Moravskoslezského kraje se snížila o více než dva tisíce osob. V přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu však nejvíce obyvatel ubylo v Karlovarském kraji (-3,9), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Středočeského kraje (+12,3).

V lednu až září 2018 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 2 398 sňatků, což je o 104 více než v roce 2017. Nejvíce sňatků uzavřeli snoubenci v okresech Žďár nad Sázavou (594) a Jihlava (532), naopak nejméně sňatků se odehrálo na Pelhřimovsku (320). Ve stejném období bylo podle dosud dostupných informací 778 manželství rozvedeno (o 48 méně než v prvních devíti měsících roku 2017).

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 30. 9.

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (na 1 000 obyvatel)

 

Kontakt:
Ing. Jiří Teplý
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: j.teply@czso.cz
tel.: 567 109 073