Počet obyvatel se na Vysočině v 1. pololetí 2019 zvýšil o 137 osob

 

Ke konci června 2019 žilo v Kraji Vysočina 509 411 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 137 osob více (v mezikrajském srovnání devátý nejvyšší přírůstek). Za celkovým přírůstkem obyvatel stojí výhradně kladné migrační saldo, přirozenou měnou ubylo na Vysočině 164 obyvatel. Do kraje se přistěhovalo 2 566 osob, vystěhovalých bylo 2 265. Živě se v kraji v prvních šesti měsících roku 2019 narodilo 2 704 dětí, z toho 46,3 % mimo manželství (v meziročním srovnání o 2,0 procentní body více). Ve stejném období zemřelo 2 868 osob, přirozenou měnou tak ubylo 164 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil v jediném okrese kraje, třebíčském, kde ubylo 148 obyvatel. Nejvíce obyvatel přibylo v okrese Jihlava (179) a Pelhřimov (62), kde vyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou zvrátilo vysoké kladné migrační saldo. Počet přistěhovalých obyvatel převýšil v prvním pololetí roku 2019 množství vystěhovalých ve třech okresech kraje, migrační úbytek se projevil na Třebíčsku a Žďársku.

V průběhu prvních šesti měsíců 2019 se v Kraji Vysočina živě narodilo 2 704 dětí, což bylo o 12 více než ve stejném období předchozího roku. V lednu až červnu 2019 na Vysočině zemřelo 2 868 osob, oproti roku 2018 to představuje nárůst o 175 osob. Počet narozených osob převýšil počet zemřelých pouze v okrese Žďár nad Sázavou (o 89). Naproti tomu nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou byl zaznamenán v okrese Jihlava (-97).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až červnu 2019 zaznamenán v devíti regionech, a to ve Středočeském kraji, Hlavním městě Praze, Plzeňském, Jihomoravském, Jihočeském Pardubickém, Libereckém, Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Počet obyvatel České republiky se zvýšil o téměř devatenáct tisíc osob, přírůstek se však koncentroval především do  Prahy a Středočeského kraje, ve kterých dohromady přibylo přes čtrnáct tisíc obyvatel. Výrazněji též narostla populace Plzeňského kraje. Naproti tomu v Moravskoslezském kraji ubylo téměř 1 900 osob. Rovněž v přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu nejvíce obyvatel ztratil Moravskoslezský kraj (-3,1), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Středočeského kraje (+11,5).

V lednu až červnu 2019 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 1 113 sňatků, což je o 72 více než v roce 2018. Nejvíce sňatků uzavřeli snoubenci v okresech Žďár nad Sázavou (258), Jihlava a Třebíč (shodně 246), naopak nejméně sňatků se odehrálo na Pelhřimovsku (158). Ve stejném období bylo podle dosud dostupných informací 554 manželství rozvedeno, tj. o 19 více než v prvním pololetí minulého roku.

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 30. 6.

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (na 1 000 obyvatel)
 

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Počet obyvatel se na Vysočině v 1. pololetí 2019 zvýšil o 137 osob (aktualita v pdf)
  • Počet a pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (tabulky)
  • Více informací v publikaci: