Počet obyvatel kraje v 1. pololetí 2018 mírně vzrostl

 

Ke konci června 2018 žilo v Kraji Vysočina 508 976 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 60 osob více (v mezikrajském srovnání osmý nejvyšší přírůstek). Za celkovým přírůstkem obyvatel tentokrát stojí kladné migrační saldo, které dokázalo převážit nepatrný úbytek populace přirozenou měnou. Do kraje se přistěhovalo 2 235 osob, vystěhovalých bylo 2 164. Živě se v kraji za prvních šest měsíců roku 2018 narodilo 2 680 dětí, z toho 44,3 % mimo manželství. Ve stejném období zemřelo 2 691 osob, přirozenou měnou tak ubylo 11 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil v jediném okrese kraje, třebíčském, kde ubylo 152 obyvatel. Nejvíce obyvatel přibylo v okrese Jihlava (150), kde úbytek obyvatel přirozenou měnou převážilo kladné migrační saldo, nejvyšší v kraji. Počet přistěhovalých obyvatel převýšil v prvním pololetí roku 2018 množství vystěhovalých ještě v pelhřimovském (o 108 osob) a havlíčkobrodském okrese (o 52 osob).

V průběhu prvních šesti měsíců 2018 se v Kraji Vysočina živě narodilo 2 680 dětí, což bylo o 58 více než v předchozím roce. V lednu až červnu 2018 na Vysočině zemřelo 2 691 osob, oproti roku 2017 to představuje pokles o 45 osob. Počet narozených osob převýšil počet zemřelých jedině v okrese Žďár nad Sázavou (o 120). Naproti tomu nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou byl zaznamenán v okrese Pelhřimov (-72).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až červnu 2018 zaznamenán v osmi regionech, a to ve Středočeském kraji, Hlavním městě Praze, Plzeňském, Jihomoravském, Pardubickém, Jihočeském, Libereckém  kraji a na Vysočině. Počet obyvatel České republiky se zvýšil o 15 394 osob, přírůstek se však koncentroval především do  Prahy a Středočeského kraje, ve kterých dohromady přibylo téměř patnáct tisíc obyvatel. Naproti tomu populace Moravskoslezského kraje se snížila o více než patnáct set osob. V přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu však nejvíce obyvatel ubylo v Karlovarském kraji (-3,1), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Středočeského kraje (+11,9).

V lednu až červnu 2018 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 1 011 sňatků (o 77 více než v roce 2017). Nejvíce sňatků uzavřeli snoubenci v okresech Žďár nad Sázavou (243) a Jihlava (235), naopak nejméně sňatků se odehrálo na Pelhřimovsku (134). Ve stejném období bylo podle dosud dostupných informací 533 manželství rozvedeno (o 23 méně než v prvních šesti měsících roku 2017).

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 30. 6.

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 2. čtvrtletí 2018
 

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. až 2. čtvrtletí 2018 (na 1 000 obyvatel)

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: vlastislav.valda@czso.cz
tel.: 567 109 062