Počet obyvatel kraje v 1. čtvrtletí 2018 opět poklesl

 

Ke konci března 2018 žilo v Kraji Vysočina 508 646 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 270 osob méně (v mezikrajském srovnání šestý nejvyšší úbytek). Za celkovým poklesem obyvatel tentokrát stojí úbytek obyvatelstva přirozenou měnou, který ještě prohloubilo negativní migrační saldo. Do kraje se přistěhovalo 1 106 osob, vystěhovalých bylo 1 179. Živě se v kraji za první tři měsíce roku 2018 narodilo 1 264 dětí, z toho 43,8 % mimo manželství. Ve stejném období zemřelo 1 461 osob, přirozenou měnou tak ubylo 197 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil ve většině okresů kraje s výjimkou Jihlavska, kde přibylo 24 obyvatel. O nejvíce obyvatel přišlo Třebíčsko (-184), kde se spojil úbytek obyvatel přirozenou měnou s negativním migračním saldem, v obou případech jde v rámci kraje o nejvyšší úbytky. Ze všech okresů kraje to byl nejvyšší úbytek stěhováním. Počet přistěhovalých obyvatel převýšil v prvním čtvrtletí roku 2018 množství vystěhovalých pouze v jihlavském (o 76 osob) a pelhřimovském okrese (o 41 osob).

V průběhu prvních tří měsíců 2018 se v Kraji Vysočina živě narodilo 1 264 dětí, což bylo o 3 více než v předchozím roce. V lednu až březnu 2018 na Vysočině zemřelo 1 461 osob, oproti roku 2017 to představuje pokles o 44 osob. Počet narozených osob převýšil počet zemřelých jedině v okrese Žďár nad Sázavou (o 61). Naproti tomu nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou byl zaznamenán v okrese Třebíč (-80).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až březnu 2018 zaznamenán v šesti regionech, a to ve Středočeském kraji, Hlavním městě Praze, Plzeňském, Jihomoravském, Jihočeském a Pardubickém kraji. Počet obyvatel České republiky se zvýšil o 3 295 osob, přírůstek se však koncentroval především do  Prahy a Středočeského kraje, ve kterých dohromady přibylo téměř šest tisíc obyvatel. Naproti tomu populace Moravskoslezského kraje se snížila o více než jedenáct set osob. V přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu však nejvíce obyvatel ubylo v Karlovarském kraji (-4,4), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Středočeského kraje (+10,2).

V lednu až březnu 2018 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 146 sňatků (o 4 více než v roce 2017). Nejvíce sňatků uzavřeli snoubenci v okrese Žďár nad Sázavou (44), naopak nejméně sňatků se odehrálo na Pelhřimovsku (18). Ve stejném období bylo podle dosud dostupných informací 265 manželství rozvedeno (o 9 více než v prvních třech měsících roku 2017).

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 31. 3.

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina  v 1. čtvrtletí 2018

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. čtvrtletí 2018 (na 1 000 obyvatel)
 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: vlastislav.valda@czso.cz
tel.: 567 109 062