Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin v Kraji Vysočina k 15. září 2021

 

V polovině září byl proveden odhad sklizně vybraných zemědělských plodin a výsledky potvrzují nižší sklizeň většiny zemědělských plodin.

Sklizeň obilovin by měla přesáhnout hranici 748 tis. tun při průměrném výnosu 5,57 t/ha. Proti skutečnosti roku 2020 to znamená snížení hektarového výnosu o více než dva metráky a celkové produkce o 18 tis. tun.  Z dlouhodobého pohledu se jedná o nadprůměrnou sklizeň. Na dosaženém výsledku se nejvíce podílí ozimá pšenice, která je pěstována na největší ploše při předpokládaném výnosu 6,11 t/ha. Vyšší výnos než loni je očekáván pouze u ovsa a jarních odrůd pšenice a ječmene.

Kraj Vysočina je v rámci republiky nejvýznamnějším producentem brambor. Jejich sklizeň dosáhne výše 222 tis. tun při průměrném výnosu 28,94 t/ha. Celková sklizeň brambor je o 8,9 % nižší než v loňském roce a Vysočina se podílí 33 % na produkci této komodity v celé České republice.

Proti předchozímu roku je výrazně nižší produkce řepky, její plocha se zmenšila o 2 382 hektarů a hektarový výnos ve výši 2,97 t/ha byl o 15,7 % pod úrovní loňského roku. Podle odhadů je sklizeno 106 tis. tun této plodiny, což je o jednu pětinu méně než v minulém roce. Z dlouhodobého pohledu se u této plodiny jedná o osmý nejvyšší výnos a sedmou nejnižší sklizeň. Produkce máku se zvýší při nárůstu osevních ploch (i přes pokles výnosu) na 5,3 tis. tun, tj. asi 18 % sklizně této plodiny v celé České republice (nejvíce po Středočeském kraji).

V letošním roce je očekávaná i menší produkce pícnin. Sklizeň kukuřice na zeleno a siláž bude o 98 tis. tun nižší než v minulém roce. Při předpokládaném hektarovém výnosu na úrovni necelých 36,7 tun se letos sklidí přes 1 342 tis. tun zelené hmoty, tj. nejvíce z krajů.

Porovnání výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina

Odhad sklizně zemědělských plodin v Kraji Vysočina

Porovnání osevních ploch, hektarových výnosů a sklizní vybraných plodin v roce 2021 s předchozím rokem v % - Kraj Vysočina
 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

  • Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin v Kraji Vysočina k 15. září 2021 (komentář v pdf)
  • Porovnání výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina s předchozím rokem, podíl na sklizni ČR (tabulky)
  • Podrobné údaje: