Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin v Kraji Vysočina k 15. srpnu 2022

 

Podle zpřesněných odhadů k 15. srpnu 2022 lze v Kraji Vysočina očekávat, že letošní sklizeň základních obilovin bude v porovnání se skutečností loňského roku vyšší. Ve sklizni brambor se projeví menší osevní plocha a nižší očekávaný hektarový výnos, brambor se sklidí o necelou pětinu méně. Řepky se dle odhadů naopak sklidí o pětinu více.

Podle provedených odhadů k 15. srpnu 2022 lze v Kraji Vysočina očekávat, že letošní sklizeň základních obilovin bude v porovnání se skutečností loňského roku vyšší. U pšenice ozimé, která byla zaseta na ploše 73 712 hektarů, tedy na ploše téměř o 8 tisíc ha větší než v roce 2021, se i díky stejnému předpokládanému výnosu (6,22 tuny z hektaru) očekává sklizeň 459 tisíc tun, tj. o 12,1 % více než v roce předchozím. U druhé nejčastěji seté obiloviny - ječmene jarního - se předpokládá sklizeň 157 tisíc tun (při hektarovém výnosu 5,38 tuny), což je o 11,1 % více než v roce 2021. Ze základních obilovin se na Vysočině očekává vyšší objem sklizně ještě u ječmene ozimého (18,8 %), žita (o 2,7 %) a tritikale (16,2 %). Naopak u pšenice jarní a ovsa se očekává sklizeň nižší, což je dáno zejména nižší osevní plochou.

Řepky bude vyprodukováno o 21 tisíc tun (tj. o 20,4 %) více než loni, tento výsledek je ovlivněn jednak vyšším hektarovým výnosem, ale také se zvětšila výměra osevní plochy o více než 5 %. Celkem bude sklizeno 126 tisíc tun této olejniny.

Průmyslových a konzumních brambor bude sklizeno téměř 155 tisíc tun. Proti předchozímu roku je to téměř o devatenáct procent méně, což je způsobeno poklesem ploch a zejména nižším hektarovým výnosem, který se předpokládá pod úrovní 30 tun. I tak očekávaná sklizeň brambor na Vysočině představuje přibližně 30 % celorepublikové sklizně a v mezikrajském srovnání bude nejvyšší.

Porovnání výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina s předchozím rokem

Základní obiloviny celkem - ha výnos v tunách k 15. 8. 2022

Řepka - ha výnos v tunách k 15. 8. 2022

Brambory ostatní - ha výnos v tunách k 15. 8. 2022

Porovnání osevních ploch, hektarových výnosů a sklizní vybraných plodin v Kraji Vysočina s předchozím rokem v % (rok 2021=100%)

 

Kontakt:
Ing. Štěpánka Vampolová
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Tel.: 567 109 080
E-mail: stepanka.vampolova@czso.cz

  • Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin v Kraji Vysočina k 15. srpnu 2022 (pdf)
  • Porovnání výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina s předchozím rokem (tabulka)
  • Podrobné údaje: