Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin v Kraji Vysočina k 15. 7. 2021

 

Podle druhého letošního odhadu bude na Vysočině sklizeno 711 tis. tun základních obilovin. Při porovnání s loňským rokem je to o 37 tis. tun méně, tj o 4,9 %. Důvodem je nižší hektarový výnos (-7,1 %), protože osevní plocha se rozšířila o 2,3 %. Hektarový výnos základních obilovin je odhadován na úrovni 5,35 tun, což je o 0,41 tuny méně, než bylo sklizeno z jednoho hektaru loni.

Ke konci května 2021 byl proveden soupis ploch osevů a na jeho základě byly v polovině července 2021 odhadnuty výnosy a vypočtena očekávaná sklizeň. Odhady byly zaměřeny na základní obiloviny (tj. obiloviny mimo kukuřice na zrno a ostatních obilovin), hrách, rané brambory, řepku, mák, zeleninu (mrkev, květák s brokolicí, okurky nakládačky, cibuli) a rané druhy ovoce (jahody, broskve, meruňky, třešně a višně).

Hlavní obilovinou je ozimá pšenice, kde se očekává sklizeň ve výši přes 385 tis. tun, což je o 51 tis. tun (11,7 %) méně než při sklizni v roce 2020. Předpokladem je dosažení hektarového výnosu na úrovni 5,86 tun. Odhadovaný výnos je o 0,4 t/ha nižší než při sklizni v loňském roce.

Vyšší sklizeň je očekávaná u jařin, naopak ozimy budou pod úrovní loňského roku. Největší propad v hektarovém výnosu je u ozimého ječmene, kde se odhad snížil o 8,1 %. Naopak u jarní pšenice se očekává vyšší výnos než v loňském roce.

Odhadovaná sklizeň raných brambor, kde se předpokládá sklizeň do 30. 6., je 13 tun při výnosu 23,96 t/ha. Produkce řepky při očekávaném výnosu 3,15 t/ha dosáhne úrovně 112 tis. tun. Produkce máku se zvýší při nárůstu osevních ploch (i přes pokles výnosu) na 5,3 tis. tun, tj. asi 17 % sklizně této plodiny v celé České republice.

Odhad výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin k 15. 7. 2021

Porovnání výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina s předchozím rokem
 

Hektarový výnos základních obilovin podle krajů - odhad k 15. 7. 2021

Hektarový výnos řepky podle krajů - odhad k 15. 7. 2021

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081