Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin v Kraji Vysočina k 15. 7. 2019

 

Ke konci května 2019 byl proveden soupis ploch osevů a na jeho základě byly v polovině července 2019 odhadnuty výnosy a vypočtena očekávaná sklizeň. Odhady byly zaměřeny na základní obiloviny (tj. obiloviny mimo kukuřice na zrno a ostatních obilovin), hrách, rané brambory, řepku, mák, zeleninu (mrkev, květák s brokolicí, okurky nakládačky, cibuli) a rané druhy ovoce (jahody, broskve, meruňky, třešně a višně).

Očekává se, že bude sklizeno  695 tis. tun základních obilovin. Při porovnání s loňským rokem je to o 2,7 tis. tun méně, tj o 0,4 %. Podílí se na tom menší osevní plocha (-1,5 %), protože hektarový výnos se očekává nepatrně vyšší (+1,1 %). Hektarový výnos základních obilovin je odhadován na úrovni 5,28 tun, což je o 0,06 tuny více, než bylo sklizeno z jednoho hektaru loni.

Hlavní obilovinou je ozimá pšenice, kde se očekává sklizeň ve výši 408 tis. tun, což je o cca 8 tis. tun (1,9 %) více než při sklizni v roce 2018. Předpokladem je dosažení hektarového výnosu na úrovni 5,62 tun. Odhadovaný výnos je o 0,04 t/ha vyšší než při sklizni v loňském roce.

Vyšší sklizeň je očekávaná u ozimých obilovin, naopak jařiny budou pod úrovní loňského roku. Největší propad v hektarovém výnosu je u jarního ječmene, kde se snížil o 4,1 %. Naopak u ozimého ječmene se očekává vyšší výnos než v loňském roce.

Odhadovaná sklizeň raných brambor, kde se předpokládá sklizeň do 30. 6., je 187 tun při výnosu 22,34 t/ha. Produkce řepky, při očekávaném výnosu 3,11 t/ha, dosáhne úrovně 127 tis. tun.

Odhad výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin k 15. 7. 2019
 

Porovnání výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina s předchozím rokem

Hektarový výnos základních obilovin podle krajů - odhad k 15. 7. 2019

Hektarový výnos řepky podle krajů - odhad k 15. 7. 2019

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

  • Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin na Vysočině k 15. 7. 2019 (komentář v pdf)
  • Odhad výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin k 15. 7. 2019 (tabulky)
  • Podrobné informace: