Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin v Kraji Vysočina k 10. červnu 2017

 

Ke konci května 2017 byl proveden soupis ploch osevů a na jeho základě byly v první polovině června 2017 odhadnuty výnosy a vypočtena očekávaná sklizeň. Odhady byly zaměřeny na obiloviny, rané brambory, řepku a rané druhy ovoce (jahody, třešně, višně, rybíz a angrešt).

Očekává se, že bude sklizeno přes 672 tis. tun obilovin. Při porovnání s loňským rokem je to o 75 tis. tun méně, tj. o 10 %. Podílí se na tom především nižší hektarový výnos (-10,1 %), protože osevní plocha je téměř stejná jako v roce 2016. Hektarový výnos obilovin je odhadován na úrovni 5,11 tun, což je o půl tuny méně než bylo z jednoho hektaru sklizeno loni.

Hlavní obilovinou je ozimá pšenice, kde se očekává sklizeň na úrovni 396 tis. tun, což je o 45 tis. tun  (-10,3 %) méně než při sklizni v roce 2016. Předpokladem je dosažení hektarového výnosu ve výši 5,55 tun. Odhadovaný výnos je o 0,62 t/ha nižší než při sklizni v předchozím roce. I u ječmene a žita se očekává nižší sklizeň. Vyšší sklizeň bude u pšenice jarní, ovsa a triticale.

Odhadovaná sklizeň raných brambor, kde se předpokládá sklizeň do 30.6., je 159 tun při výnosu 19,11 t/ha. Produkce řepky při očekávaném výnosu 3,18 t/ha dosáhne úrovně 131 tis. tun a proti předchozímu roku bude nižší o 2,7 %.

Odhad výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin k 10. 6. 2017
 

Odhad výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina v roce 2017

 

Sklizeň a hektarový výnos  obilovin podle krajů - odhad k 10. 6. 2017

 

Sklizeň a hektarový výnos řepky podle krajů - odhad k 10. 6. 2017

Více informací: Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2017

  • Odhad výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin k 10. 6. 2017