Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin na Vysočině k 10. 6. 2019

 

Ke konci května 2019 byl proveden soupis ploch osevů a na jeho základě byly v první polovině června 2019 odhadnuty výnosy a vypočtena očekávaná sklizeň. Odhady byly zaměřeny na obiloviny, rané brambory, řepku a rané druhy ovoce (jahody, třešně, višně, rybíz a angrešt).

Očekává se, že v kraji bude sklizeno přes 686 tis. tun obilovin. Při porovnání s loňským rokem je to o 11 tisíc tun méně, tj. o 1,6 %. Podílí se na tom především menší osevní plocha (-1,5 %), protože hektarový výnos by měl být téměř stejný jako v roce 2018. Hektarový výnos obilovin je odhadován na úrovni 5,22 tun, což je o deset kilogramů méně, než bylo z jednoho hektaru sklizeno loni.

Hlavní obilovinou je ozimá pšenice, kde se očekává sklizeň na úrovni 405 tis. tun, což je o 5 tis. tun (+1,2 %) více než při sklizni v roce 2018. Předpokladem je dosažení hektarového výnosu ve výši 5,58 tun. Odhadovaný výnos je stejný, jaký byl při sklizni v předchozím roce. U pšenice jarní, ječmene jarního a ovsa se očekává nižší sklizeň. Vyšší sklizeň bude u pšenice ozimé, žita, ječmene ozimého  a triticale.

Odhadovaná sklizeň raných brambor, kde se předpokládá sklizeň do 30. 6., je 156 tun při výnosu 19,87 t/ha. Produkce řepky při očekávaném výnosu 3,21 t/ha dosáhne úrovně 131 tisíc tun a proti předchozímu roku bude nižší o 13 %, což je ovlivněno také menší osevní plochou.

Odhad výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin k 10. 6. 2019
 

Odhad výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina v roce 2019
 

Sklizeň a hektarový výnos obilovin podle krajů - odhad k 10. 6. 2019

Sklizeň a hektarový výnos řepky podle krajů - odhad k 10. 6. 2019
 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081