Odhady sklizní na Vysočině - září 2019

 

V polovině září byl proveden poslední letošní odhad sklizně vybraných zemědělských plodin a výsledky potvrzují vyšší sklizeň u většiny hlavních zemědělských plodin.

Sklizeň obilovin by se měla přiblížit hranici 728 tis. tun při průměrném výnosu 5,48 t/ha. Proti skutečnosti roku 2018 to znamená zvýšení hektarového výnosu o více než dva a půl metráku a celkové produkce o 30 tis. tun.  Z dlouhodobého pohledu se jedná o nadprůměrnou sklizeň. Na dosaženém výsledku se nejvíce podílí ozimá pšenice, která je pěstována na největší ploše při předpokládaném výnosu 5,85 t/ha. Nižší výnos než loni je očekáván pouze u ječmene jarního.

Kraj Vysočina je v rámci republiky nejvýznamnějším producentem brambor. Jejich sklizeň dosáhne výše 206 tis. tun při průměrném výnosu 26,67 t/ha. Celková sklizeň brambor je o 3,6 % vyšší než v loňském roce a Vysočina se podílí 34 % na produkci této komodity v celé České republice.

Proti předchozímu roku je nižší produkce řepky, její plocha se zmenšila o 2 262 hektarů (5,3 %) a hektarový výnos ve výši 3,10 t/ha byl o 11,6 % pod úrovní loňského roku. Podle odhadů je sklizeno 126 tis. tun této plodiny, což je o jednu šestinu méně než v minulém roce. Z dlouhodobého pohledu od roku 2000 se u této plodiny jedná o sedmý nejvyšší výnos a sedmou nejvyšší sklizeň.

V letošním roce je očekávaná vyšší produkce pícnin. Sklizeň kukuřice na zeleno a siláž bude o 134 tis. tun vyšší než v minulém roce. Při předpokládaném hektarovém výnosu na úrovni necelých 33,58 tun se letos sklidí přes 1 263 tis. tun zelené hmoty.

Porovnání výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina
Odhad sklizně zemědělských plodin v Kraji Vysočina

Porovnání osevních ploch, hektarových výnosů a sklizní vybraných plodin v roce 2019 s předchozím rokem v % - Kraj Vysočina

Hektarové výnosy a sklizeň obilovin v Kraji Vysočina

Hektarové výnosy a sklizeň řepky v Kraji Vysočina

Hektarové výnosy a sklizeň brambor v Kraji Vysočina

Základní obiloviny celkem - ha výnos v tunách k 15. 9. 2019

Brambory ostatní - ha výnos v tunách k 15. 9. 2019

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

  • Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin na Vysočině k 15. září 2019 (komentář v pdf)
  • Odhady výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina (tabulky)
  • Podrobné informace: