Odhad výnosů a sklizní zemědělských plodin v Kraji Vysočina k 15. srpnu 2019

 

Podle provedených odhadů k 15. srpnu 2019 lze v Kraji Vysočina očekávat, že letošní sklizeň základních obilovin bude v porovnání se skutečností loňského roku vyšší. U pšenice ozimé, která byla zaseta na ploše 72 618 hektarů (to je o 1 990 ha méně než v roce 2018), se pro vyšší výnos (5,79 tuny z hektaru) očekává sklizeň 421 tisíc tun, tj. o 5 % více než v roce předchozím.

U druhé nejčastěji seté obiloviny - ječmenu jarního se předpokládá sklizeň 140 tisíc tun (při hektarovém výnosu 4,94), což je o 7,4 % méně než v roce 2018. Ze základních obilovin se na Vysočině očekává vyšší objem sklizně ještě pouze u ječmene ozimého, žita a triticale, což je dáno jak větší výměrou, tak i vyšším hektarovým výnosem.

Řepky bude vyprodukováno o 27 tisíc tun méně než loni, tento výsledek je ovlivněn nižším hektarovým výnosem i menší výměrou. Celkem bude sklizeno 123 tisíc tun této olejniny.

Průmyslových a konzumních brambor bude sklizeno 147 tis. tun. Proti předchozímu roku  je to téměř o šest procent méně, což je způsobeno zejména nižším hektarovým výnosem, který bude na úrovni 26 tun. Přesto bude celková produkce brambor z Vysočiny (včetně raných a sadbových) tvořit téměř jednu třetinu republikové sklizně.

Porovnání výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina s předchozím rokem

Základní obiloviny celkem - ha výnos v tunách k 15. 8. 2019

Řepka - ha výnos v tunách k 15. 8. 2019

Brambory ostatní - ha výnos v tunách k 15. 8. 2019
 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

  • Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin na Vysočině k 15. srpnu 2019 (komentář v pdf)
  • Porovnání výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina s předchozím rokem (tabulka)
  • Podrobné informace: