Minisčítání v obrázcích – výstava plakátů v Městské knihovně Jihlava

 

Oddělení informačních služeb Krajské správy Českého statistického úřadu v Jihlavě ve spolupráci s Městskou knihovnou v Jihlavě připravilo výstavu plakátů Minisčítání v obrázcích. Výstava je přístupná všem návštěvníkům městské knihovny v období od 19. března do 6. dubna 2018 v přízemí knihovny v Hluboké ulici.

Cílem této výstavy je přispět k popularizaci statistiky především v řadách dětských čtenářů a studentů, ale také posílit důvěru veřejnosti vůči práci zaměstnanců ČSÚ.

Výstava se vrací k výsledkům posledního vzdělávacího projektu Minisčítání, do něhož se zapojilo téměř 30 tisíc žáků napříč celou Českou republikou. V Kraji Vysočina vyplnilo elektronický dotazník více než 2 tisíce žáků, většina z nich byla ve věku 11 až 14 let.

Z výsledků mimo jiné vyplynulo, že nejoblíbenějšími školními předměty jsou tělocvik, angličtina, matematika a informatika a že asi 40 % vliv na oblíbenost předmětu má učitel. Ukázalo se také, že mezi pět povolání, o kterých děti do budoucna nejčastěji uvažují, patří veterinář, učitel, kuchař, policista nebo doktor. Co se týče jazykové vybavenosti, přes 80 % žáků uvedlo, že je s to domluvit se na základní úrovni anglicky. Pouze malá část dětí by spíše použila slovenštinu, němčinu nebo ruštinu.

Kompletní výsledky Minisčítání jsou dostupné na webových stránkách www.miniscitani.cz. Další ročník projektu se již připravuje a na uvedených stránkách bude spuštěn asi v polovině letošního roku. Kromě toho bude na podzim zahájen pro žáky a studenty další ročník Mezinárodní soutěže o nejlepší statistický plakát.

Foto výstavy

 

Foto výstavy

Foto výstavy