Mapy a grafy (SLDB)

 


  • Vývoj celkového počtu obyvatel v obcích kraje v období 1991-2001
  • Podíl obyvatel ve věku 65 a více let v obcích kraje
  • Podíl věřícího obyvatelstva v obcích kraje
  • Podíl obyvatel narozených v obci současného bydliště
  • Podíl obyvatel s ukonč. středoškolským a vysokoškolským vzděláním v obcích kraje
  • Podíl žen na celkovém počtu ekonomicky aktivních v obcích kraje
  • Průměrné stáří trvale obydlených domů v obcích kraje
  • Vývoj celkového počtu trvale obydlených bytů v obcích kraje v období 1991-2001
  • Podíl neobydlených bytů na celkovém bytovém fondu v obcích kraje
  • Podíl trvale obydlených bytů se 2 a více cenzovými domácnostmi v obcích kraje