Důchody v Kraji Vysočina v roce 2013

 

Průměrný starobní důchod plný vyplácený ke konci roku 2013 v Kraji Vysočina činil 10 689 Kč a zaostával tak za celorepublikovým průměrem o 281 Kč. Rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen se každým rokem zvyšuje ve prospěch mužů. Muži pobírají starobní důchod více než o 2 000 Kč vyšší než ženy.

V Kraji Vysočina ke konci roku 2013 pobíralo některý z důchodů 145 305 osob. Jejich počet se ve srovnání s předchozím rokem snížil o 561 osob (o 0,4 %). Z celkového počtu bylo 59,4 % důchodců starobních plných, příjemci důchodů vdovských a vdoveckých tvořili téměř jednu čtvrtinu (23,8 %) a příjemců důchodů invalidních − třetího, druhého a prvního stupně bylo 15,2 %.V celkovém počtu příjemců důchodu v Kraji Vysočina převažovaly s 59,0 % ženy (85 761 osob), mužů pobírajících některý z důchodů bylo 59 544. Převažující podíl žen byl vykázán u důchodů starobních plných (52,2 %) i poměrných (80,0 %) a též u důchodů sirotčích (51,0 %). Muži tvořili větší část příjemců důchodů invalidních třetího (56,7 %), druhého (57,0 %) i prvního stupně (50,3 %).Starobní důchod plný pobíralo ke konci prosince 2013 v Kraji Vysočina 86 387 osob, což představuje meziroční pokles o 95 osob, tj. o 0,1 %. K poklesu osob pobírajících plný starobní důchod došlo ve všech okresech kraje kromě třebíčského (zvýšení o 21 osob), nejvíce v okrese Pelhřimov (o 50 osob). V České republice přibylo meziročně téměř 1 800 starobních důchodců (0,1 %) a jejich počet se tak přiblížil 1,727 milionu osob.Průměrná výše starobních důchodů plných vyplácených v jednotlivých krajích České republiky se liší až o více než tisíc korun. Starobní důchodci na Vysočině v prosinci roku 2013 pobírali v průměru 10 689 Kč, což byl druhý nejnižší starobní důchod mezi čtrnácti kraji. Nejvyšší průměrný starobní důchod pobírali důchodci v Praze, a to 11 726 Kč, naopak nejnižší byly vypláceny v Olomouckém kraji 10 636 Kč. Meziročně vzrostl starobní důchod v Kraji Vysočina o 191 Kč (1,8 %), což odpovídá průměrnému růstu v celé ČR.

V rámci kraje nejvíce příjemců plných starobních důchodů žilo v prosinci 2013 v okrese Žďár nad Sázavou (20 387 osob) a byl zde také vyplácen nejvyšší starobní důchod ve výši 10 930 Kč. Nejnižší počet starobních důchodců žil v okrese Pelhřimov (12 647 osob), ale nejnižší starobní důchody byly vypláceny v okrese Třebíč (10 391 Kč).Důchodci muži v Kraji Vysočina pobírali v roce 2013 starobní důchod ve výši 11 752 Kč a ženy 9 714 Kč. Na konci roku činil rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen 2 038 Kč a každým rokem se zvyšuje. V celé ČR byl v prosinci 2013 rozdíl mezi průměrným starobním důchodem mužů a žen téměř 2 200 Kč ve prospěch mužů.Za posledních 10 let narostl počet příjemců starobních důchodů v Kraji Vysočina o 16 535 osob (23,7 %). Za stejné období vzrostl průměrný starobní důchod v kraji o 3 811 Kč (55,4 %). V celé České republice činil nárůst počtu starobních důchodců 387 483 osob (28,9 %) a průměrná výše starobního důchodu se zvýšila o 3 895 Kč (55,1 %).  • Tab1_druh_duchodu.xlsx
  • Tab2_st_duchody_kraje.xlsx
  • Tab3_okresy_pohl.xlsx
  • Tab4_st_duchody_okresy.xlsx