Cestovní ruch v Kraji Vysočina v prvním pololetí 2018 – počet hostů dále vzrostl

 

V průběhu 1. pololetí roku 2018 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice přes 9,4 milionu hostů, což bylo o 7,3 % více než ve stejném období roku 2017. V Kraji Vysočina se během prvních šesti měsíců roku 2018 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo více než 256 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 7,6 %. Byl to šestý nejnižší nárůst ze všech regionů České republiky (spolu s Ústeckým krajem), současně se však jedná se o nejvyšší počet hostů v kraji za první pololetí roku v posledních osmi letech. Nejvíce vzrostl počet hostů v Plzeňském kraji (o 14,6 %), což ovlivnil hlavně růst počtu návštěvníků z ciziny.

Celkem 34 959 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 13,6 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků za zahraničí se oproti 1. pololetí 2017 zvýšil o 13,1 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, kam návštěvníci ze zahraničí příliš často nemíří - počet zahraničních hostů byl ze všech krajů druhý nejnižší, i když meziroční nárůst jejich počtu byl v regionálním srovnání třetí nejvyšší. Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvním a druhém čtvrtletí roku 2018 dosáhl 221 652 (86,4 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal zvýšení o 6,8 % - o 2,6 procentního bodu méně než v celé České republice.

Struktura zahraničních hostů, kteří v prvních šesti měsících roku 2018 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však tradičně převažovali návštěvníci ze  Slovenska a Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 23,8 % a 22,7 %. Početněji byli zastoupeni ještě návštěvníci z Polska.

Celkový počet přenocování se v lednu až červnu 2018 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině zvýšil o 7,2 %, což byl nárůst o 2,0 procentní body vyšší než v celé České republice a současně osmý nejvyšší ze všech regionů republiky. Pokles počtu přenocování nebyl zaznamenán v žádném regionu, nejnižší růst byl v Karlovarském kraji, kde došlo k mírnému snížení počtu přenocování zahraničních návštěvníků. Počet přenocování zahraničních návštěvníků vzrostl na Vysočině o 13,2 %, což byla v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší hodnota (za Plzeňským a Středočeským krajem). Nárůst počtu přenocování domácích hostů byl výrazně nižší (6,3 %), ze čtrnácti krajů České republiky šestý nejnižší.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,1. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (4,6), nejnižší počet přenocování byl v prvních šesti měsících roku 2018 (rovněž tradičně) zaznamenán v Jihomoravském kraji (1,8).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018
 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina

 

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1.  až 2. čtvrtletí 2018

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: vlastislav.valda@czso.cz
tel.: 567 109 062