Cestovní ruch v Kraji Vysočina v 1. až 3. čtvrtletí 2016

 

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2016 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice více než čtrnáct a půl milionů hostů, což bylo o 7,1 % více než ve stejném období roku 2015. V Kraji Vysočina se během prvních devíti měsíců roku 2016 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo přes 428 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 10,8 %. Po Karlovarském kraji to byl spolu s Ústeckým krajem druhý nejvyšší nárůst ze všech regionů České republiky.

Celkem 55 306 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 12,9 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků za zahraničí se oproti stejnému období roku 2015 zvýšil o 9,3 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, kam návštěvníci ze zahraničí příliš často nemíří - počet zahraničních hostů byl ze všech krajů druhý nejnižší. Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvních devíti měsících roku 2016 dosáhl 373 320 (87,1 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal zvýšení o 11,1 %.

Struktura zahraničních hostů, kteří v prvních třech čtvrtletích roku 2016 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však tradičně převažovali návštěvníci z Německa a Slovenska, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 23,4 % a 22,3 %. Početněji byli zastoupeni také návštěvníci z Polska.

Celkový počet přenocování se v lednu až září 2016 oproti předchozímu roku na Vysočině zvýšil o 7,0 %, což byl nárůst o 1,4 procentního bodu vyšší než v celé České republice. Pokles počtu přenocování nebyl zaznamenán v žádném kraji, nejvíce se jejich počet zvýšil v Ústeckém kraji (o 13,3 %). Jediným regionem České republiky, kde byl oproti prvním třem čtvrtletím roku 2015 zaznamenán pokles počtu přenocování zahraničních návštěvníků, byl Karlovarský kraj. Na Vysočině jejich počet vzrostl o 3,8 %. Nárůst počtu přenocování domácích hostů byl výrazně vyšší (7,5 %).

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,6. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (5,0), nejnižší počet přenocování byl v 1. až 3. čtvrtletí roku 2016 zaznamenán v Jihomoravském kraji (2,1).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2016
 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2016

 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2016
 

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1.  až 3. čtvrtletí 2016

 

Více informací naleznete na stránkách ČSÚ v Rychlých informacích a časových řadách.

 

  • Tabulky - cestovní ruch v 1. až 3. čtvrtletí 2016