Cestovní ruch na Vysočině v prvním čtvrtletí 2018 - opět přibylo hostů i přenocování

 

V průběhu 1. čtvrtletí roku 2018 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice téměř čtyři miliony hostů, což bylo o 11,4 % více než ve stejném období roku 2017. V Kraji Vysočina se během prvních tří měsíců roku 2018 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo přes 98 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 10,2 %. Byl to čtvrtý nejnižší nárůst ze všech regionů České republiky, současně se však jedná se o nejvyšší počet hostů v kraji za první čtvrtletí roku v posledních osmi letech. Nejvíce vzrostl počet hostů v Plzeňském kraji (o 24,0 %).

Celkem 13 807 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 14,1 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků za zahraničí se oproti 1. čtvrtletí 2017 zvýšil o 19,1 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, kam návštěvníci ze zahraničí příliš často nemíří - počet zahraničních hostů byl ze všech krajů druhý nejnižší, i když meziroční nárůst jejich počtu byl v regionálním srovnání čtvrtý nejvyšší. Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvním čtvrtletí roku 2018 dosáhl 84 215 (85,9 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal zvýšení o 8,9 % - o 2,6 procentního bodu méně než v celé České republice.

Struktura zahraničních hostů, kteří v prvních třech měsících roku 2018 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však tradičně převažovali návštěvníci z Německa a Slovenska, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 24,8 % a 22,2 %. Početněji byli zastoupeni ještě návštěvníci z Polska.

Celkový počet přenocování se v lednu až březnu 2018 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině zvýšil o 10,2 %, což byl nárůst o 0,9 procentního bodu vyšší než v celé České republice a současně devátý nejvyšší ze všech regionů republiky. Pokles počtu přenocování byl zaznamenán pouze ve Zlínském kraji, kde došlo k snížení počtu přenocování jak domácích, tak zahraničních návštěvníků. Počet přenocování zahraničních návštěvníků vzrostl na Vysočině o 22,3 %, což byla v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší hodnota (za Plzeňským a Středočeským krajem). Nárůst počtu přenocování domácích hostů byl výrazně nižší (8,3 %), ze čtrnácti krajů České republiky pátý nejnižší.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,1. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (4,7), nejnižší počet přenocování byl v prvních třech měsících roku 2018 zaznamenán v Jihomoravském kraji (1,8).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2018
 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina
 

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. čtvrtletí 2018
 

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1. čtvrtletí 2018

 

Kontakt:

Ing. Vlastislav Valda
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: vlastislav.valda@czso.cz
tel.: 567 109 062