Cestovní ruch na Vysočině v prvním čtvrtletí 2017 - výrazně přibylo hostů i přenocování

 

V průběhu 1. čtvrtletí 2017 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice více než tři a půl milionu hostů, což bylo o 11,1 % více než ve stejném období roku 2016. V Kraji Vysočina se během prvních tří měsíců roku 2017 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo přes 90 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 21,8 %. Po Libereckém kraji to byl druhý nejvyšší nárůst ze všech regionů České republiky.

Celkem 12 394 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 13,5 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků za zahraničí se oproti stejnému období roku 2016 zvýšil o 15,3 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, kam návštěvníci ze zahraničí příliš často nemíří - počet zahraničních hostů byl ze všech krajů druhý nejnižší, i když meziroční nárůst jejich počtu byl nadprůměrný. Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvním čtvrtletí roku 2017 dosáhl 79 530 (86,5 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal zvýšení o 22,9 % (po Libereckém kraji druhý nejvyšší nárůst).

Struktura zahraničních hostů, kteří v prvních třech měsících roku 2017 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však tradičně převažovali návštěvníci ze Slovenska a Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 24,7 % a 24,3 %. Početněji byli zastoupeni ještě návštěvníci z Polska.

Celkový počet přenocování se v lednu až březnu 2017 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině zvýšil o 23,6 %, což byl nárůst o 14,3 procentního bodu vyšší než v celé České republice a současně nejvyšší ze všech regionů republiky. Pokles počtu přenocování nebyl zaznamenán v žádném kraji. Jediným regionem České republiky, kde byl oproti prvnímu čtvrtletí roku 2016 zaznamenán pokles počtu přenocování zahraničních návštěvníků, byl Plzeňský kraj. Na Vysočině jeho počet vzrostl o 27,9 %, což byla v mezikrajském srovnání druhá nejvyšší hodnota (za Olomouckým krajem). Nárůst počtu přenocování domácích hostů byl sice o něco nižší (22,9 %), přesto však šlo o nejvyšší růst ze všech krajů České republiky.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,2. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (5,0), nejnižší počet přenocování byl v prvním čtvrtletí roku 2017 zaznamenán v Jihomoravském kraji (1,8).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2017
 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2017
 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina
 

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

 

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1. čtvrtletí 2017

 

Více informací naleznete na stránkách ČSÚ v Rychlých informacích a časových řadách.

  • Tabulky - cestovní ruch v 1. čtvrtletí 2017