Cestovní ruch na Vysočině v 1. čtvrtletí 2020 – výrazný úbytek hostů

 

V průběhu 1. čtvrtletí roku 2020, v jehož závěru se již projevily dopady pandemie koronaviru, uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice tři miliony hostů, což bylo o 22,2 % méně než v roce 2019. V Kraji Vysočina se během prvních tří měsíců roku 2020 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo přes 80 tisíc hostů, což představuje meziroční pokles o 16,3 %. Byl to šestý nejnižší pokles ze všech regionů České republiky. Počet hostů se nejvíce zmenšil v Jihočeském kraji (o 29,3 %).

Celkem 10 865 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 13,5 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků ze zahraničí se oproti prvnímu čtvrtletí 2019 snížil o 18,6 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, které nejsou pro zahraniční návštěvníky příliš atraktivní - počet zahraničních hostů byl ze všech krajů druhý nejnižší. V mezikrajském srovnání byl na Vysočině pokles hostů z ciziny šestý nejnižší. Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvním čtvrtletí roku 2020 dosáhl 69 563 (86,5 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal pokles o 16,0 % , což byl o něco mírnější úbytek než v celé České republice (18,1 %).

Struktura zahraničních hostů, kteří v prvních třech měsících roku 2020 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však převažovali návštěvníci ze Slovenska (26,1 %), s odstupem následovaní občany Polska a Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 19,2 % a 18,9 %. Početněji byli zastoupeni také návštěvníci z Rakouska.

Celkový počet přenocování se v lednu až březnu 2020 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině snížil o 6,2 %. Vysočina tak byla krajem, kde došlo k nejmenšímu poklesu počtu přenocování, v celé České republice se jejich počet snížil o 16,7 %, z regionů byl největší pokles zaznamenán v Praze (o 23,7 %). Počet přenocování zahraničních návštěvníků se nejvíce snížil v Jihočeském kraji (o 26,9 %), nejmenší pokles přenocování nerezidentů byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (o 0,2 %), v Kraji Vysočina činil pokles 11,0 %.Vývoj počtu přenocování domácích hostů byl na Vysočině o něco příznivější, když jejich úbytek činil pouze 5,4 %, což bylo o 7,7 procentního bodu méně než v celé České republice a v mezikrajském srovnání šlo o nejnižší hodnotu.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,4. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (4,6), nejnižší počet přenocování byl v prvních třech měsících roku 2020 (rovněž tradičně) zaznamenán v Jihomoravském kraji (1,9).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. čtvrtletí 2020

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1. čtvrtletí 2020

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062