Cestovní ruch na Vysočině v 1. čtvrtletí 2019 – vysoký nárůst počtu zahraničních hostů

 

V průběhu 1. čtvrtletí roku 2019 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice přes 4,0 miliony hostů, což bylo o 1,8 % více než ve stejném období roku 2018. V Kraji Vysočina se během prvních tří měsíců roku 2019 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo bezmála sto tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 5,1 %. Byl to třetí nejvyšší nárůst ze všech regionů České republiky po Jihomoravském a Královéhradeckém kraji. Počet hostů se snížil ve třech regionech – Praze, Středočeském a zejména Ústeckém kraji (-3,7 %).

Celkem 15 023 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 15,0 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků ze zahraničí se oproti 1. čtvrtletí 2018 zvýšil o 14,0 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, které nejsou pro zahraniční návštěvníky příliš atraktivní - počet zahraničních hostů byl ze všech krajů druhý nejnižší, ovšem meziroční nárůst jejich počtu byl v regionálním srovnání zdaleka nejvyšší. Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvním čtvrtletí roku 2019 dosáhl 84 781 (85,0 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal zvýšení o 5,1 % - o 3,3 procentního bodu více než v celé České republice.

Struktura zahraničních hostů, kteří v  prvních třech měsících roku 2019 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však tradičně převažovali návštěvníci ze  Slovenska a Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 26,2 % a 21,7 %. Početněji byli zastoupeni ještě návštěvníci z Polska.

Celkový počet přenocování se v lednu až březnu 2019 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině zvýšil o 9,1 %, což bylo o 8,2 bodu více než v celé České republice a současně představovalo nejvyšší nárůst ze všech regionů republiky. Pokles počtu přenocování byl zaznamenán v pěti regionech, nejhlubší v Praze (-2,6 %), kde došlo ke snížení počtu přenocování zahraničních návštěvníků. Počet přenocování zahraničních návštěvníků vzrostl nejvíce na Vysočině (o 22,7 %), počet přenocování nerezidentů se zvýšil ještě v sedmi dalších krajích. Nárůst počtu přenocování domácích hostů byl výrazně nižší (6,7 %), přesto však byl po Praze a Karlovarském kraji třetí nejvyšší ze čtrnácti regionů České republiky.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,2. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (4,7), nejnižší počet přenocování byl v prvních třech měsících roku 2019 (rovněž tradičně) zaznamenán v Jihomoravském kraji (1,8).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina
 

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

 

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1. čtvrtletí 2019

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062