Cestovní ruch na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2021 – trvající dopad protiepidemických opatření

 

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice necelých 8,56 milionu hostů, což představovalo 84,1 % procent skutečnosti stejného období roku 2020, taktéž již postiženého proticovidovými opatřeními. V Kraji Vysočina se během prvních devíti měsíců roku 2021 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo přes 355 tisíc hostů, což představuje meziroční pokles o 5,0 %. Po Středočeském kraji šlo o druhý nejnižší úbytek ze všech regionů České republiky. Nejvíce hostů ubylo v Praze (o 31,4 %), více než pětinový pokles počtu návštěvníků zaznamenaly Liberecký a Královéhradecký kraj.

Necelých 25 tisíc hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo bezmála 7 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků ze zahraničí se oproti prvním třem čtvrtletím 2020 snížil o 5,8 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, které nejsou pro zahraniční návštěvníky ani za normálních podmínek příliš atraktivní - počet zahraničních hostů bývá ze všech krajů dlouhodobě druhý nejnižší, v prvních devíti měsících roku 2021 nebyla situace jiná. Ovšem meziroční pokles zahraničních návštěvníků byl na Vysočině v regionálním srovnání po Pardubickém kraji druhý nejmírnější, nejvíce se počet zahraničních hostů snížil v Královéhradeckém kraji, jen o něco mírnější byl jejich propad v Libereckém a Karlovarském kraji.

Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině dlouhodobě převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvních devíti měsících roku 2021 dosáhl 330 526 (93,0 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal pokles o 5,0 % (o 1,6 procentního bodu mírnější úbytek než v celé České republice).

Struktura zahraničních hostů, kteří v prvních devíti měsících roku 2021 navštívili Kraj Vysočina, se oproti běžnému stavu poněkud změnila. I nadále v ní sice tradičně převažovali návštěvníci ze Slovenska, jejichž podíl dokonce výrazně přesáhl jednu třetinu, značně se však snížilo zastoupení hostů z Německa (pouze 11,8 %), za které se těsně zařadili návštěvníci z Polska. Početněji byli zastoupení také tradiční letní hosté z Nizozemska.

Celkový počet přenocování se v lednu až září 2021 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině snížil pouze o 2,5 %. V mezikrajském srovnání šlo o třetí nejmírnější úbytek, těsně za Jihomoravským a Středočeským krajem. V celé České republice se počet přenocování snížil o 15,6 %, z regionů byl nejhlubší propad zaznamenán v Praze (o 32,3 %). Ještě daleko hlubší byl na republikové úrovni i ve většině regionů meziroční pokles počtu přenocování nerezidentů, zejména to platí pro Královéhradecký a Liberecký kraj (pokles o 67,8 a 64,2 %). Jedinými regiony, v nichž byl zaznamenán meziroční nárůst počtu přenocování cizinců, byly Pardubický kraj (o 8,5 %) a Vysočina (o 3,7 %).

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,8. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (3,9), tentokrát byl ale těsně následován Olomouckým krajem (3,6), nejnižší počet přenocování byl v prvních devíti měsících roku 2021 zaznamenán v Praze (2,2) – stejně jako v prvním pololetí letošního roku.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až  3. čtvrtletí 2021
 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až  3. čtvrtletí 2021


Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina v letech 2014 až 2021

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1.  až 3. čtvrtletí 2021

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1.  až 3. čtvrtletí 2021

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062