Cestovní ruch na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2020 – čtvrtinový propad počtu hostů

 

V průběhu prvních tří čtvrtletí roku 2020, v jehož jarních a částečně i letních měsících se naplno projevily dopady pandemie koronaviru, uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice deset milionů  hostů, což bylo o 41,8 % méně než v roce 2019. V Kraji Vysočina se během prvních devíti měsíců roku 2020 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo přes 375 tisíc hostů, což představuje meziroční pokles o 24,2 %. Byl to třetí nejnižší pokles ze všech regionů České republiky – díky nižší závislosti na hostech ze zahraničí. Počet hostů se nejvíce zmenšil v Praze (o 66,8 %). Situaci ve většině krajů alespoň částečně zachraňovali během léta domácí turisté, jejichž počet na Vysočině ve 3. čtvrtletí oproti stejnému období roku 2019 vzrostl o 14,6 %, počet ubytování se zvýšil o 15,5 %.

Celkem 28 581 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 7,6 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků ze zahraničí se oproti prvním třem čtvrtletím roku 2019 snížil o 53,3 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, které ani za normálních okolností nejsou pro zahraniční návštěvníky příliš atraktivní - počet zahraničních hostů je tradičně ze všech krajů druhý nejnižší. V mezikrajském srovnání byl na Vysočině pokles hostů z ciziny čtvrtý nejnižší. Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvních devíti měsících roku 2020 dosáhl 346 953 (92,4 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal pokles přesně o pětinu, což byl o málo hlubší úbytek než v celé České republice (82,2 %).

Struktura zahraničních hostů, kteří v prvních devíti měsících roku 2020 navštívili Kraj Vysočina, se příliš neliší od normálních let. Výrazně v ní však převažovali návštěvníci ze Slovenska (25,8 %) a Německa (23,8 %), s odstupem následovaní občany Polska, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 17,9 %. Početněji byli zastoupeni také návštěvníci z Rakouska (4,5 %).

Celkový počet přenocování se v lednu až září 2020 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině snížil o 15,6 %. Vysočina tak byla krajem, kde došlo k druhému nejnižšímu poklesu počtu přenocování, v celé České republice se jejich počet snížil o 36,7 %, z regionů byl největší pokles zaznamenán v Praze (o 67,4 %). Počet přenocování zahraničních návštěvníků se nejvíce snížil v Praze (o 72,9 %), nejmenší pokles přenocování nerezidentů byl zaznamenán v Královéhradeckém kraji (o 37,6 %), v Kraji Vysočina činil pokles 49,8 % (mezi kraji čtvrtý nejnižší). Vývoj počtu přenocování domácích hostů byl na Vysočině o něco příznivější, když jejich úbytek činil 11,3 %, což bylo o 1,3 procentního bodu méně než v celé České republice, v mezikrajském srovnání šlo o sedmý nejnižší úbytek.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,8. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (3,9), nejnižší počet přenocování na jednoho hosta bývá tradičně v Jihomoravském kraji,  v prvních devíti měsících roku 2020 však Jižní Moravu kvůli nižšímu počtu zahraničních hostů těsně předstihla Praha (2,3).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020
 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1 až 3. čtvrtletí 2020

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2020
 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062