Cestovní ruch na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2019 – stagnace počtu hostů z tuzemska

 

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice přes sedmnáct milionů hostů, což bylo o 3,1 % více než ve stejném období roku 2018. V Kraji Vysočina se během prvních devíti měsíců roku 2019 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo téměř 500 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 0,3 %. Byl to vůbec nejnižší nárůst ze všech regionů České republiky. Počet hostů se nejvíce zvýšil v Olomouckém kraji (o 8,8 %).

Celkem 63 783 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 12,9 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků ze zahraničí se oproti prvním třem čtvrtletím 2018 zvýšil o 2,2 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, které nejsou pro zahraniční návštěvníky příliš atraktivní - počet zahraničních hostů byl ze všech krajů druhý nejnižší, a ani meziroční nárůst jejich počtu nebyl v regionálním srovnání příliš výrazný (pátý nejnižší). Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvním až třetím čtvrtletí roku 2019 dosáhl 431 278 (87,1 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal zvýšení o 0,1 % - na rozdíl od nárůstu o 3,7 % v celé České republice.

Struktura zahraničních hostů, kteří v prvních devíti měsících roku 2019 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však tradičně převažovali návštěvníci ze Slovenska a Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 23,9 % a 20,1 %. Početněji byli zastoupeni ještě návštěvníci z Polska.

Celkový počet přenocování se v lednu až září 2019 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině snížil o 0,3 %. Vysočina tak byla jediným krajem v republice, kde došlo poklesu počtu přenocování, v celé České republice se jejich počet zvýšil o 2,2 %, z regionů byl největší nárůst zaznamenán v Olomouckém kraji (o 7,0 %). Počet přenocování zahraničních návštěvníků vzrostl nejvíce v Libereckém kraji (o 10,1 %), počet přenocování nerezidentů se snížil v pěti regionech, nejvíce opět v Kraji Vysočina (o 4,2 %). Vývoj počtu přenocování domácích hostů byl na Vysočině o něco příznivější, když vzrostl o 0,2 %, což je ale o 2,8 procentního bodu méně než v celé České republice a v mezikrajském srovnání jde opět o nejnižší hodnotu.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,5. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (4,5), nejnižší počet přenocování byl v prvních devíti měsících roku 2019 (rovněž tradičně) zaznamenán v Jihomoravském kraji (2,0).

Ani v letošním roce v letních měsících nezanevřeli návštěvníci z Nizozemska, kteří mají letní Vysočinu v oblibě již tradičně. V letošním červenci až září se jich v hromadných ubytovacích zařízeních na území kraje ubytovalo 1 860 (6,8 % zahraničních návštěvníků ve 3. čtvrtletí), proti stejnému období vloni to však představuje úbytek téměř o polovinu.. Počet jejich přenocování přesáhl ve stejném období pět tisíc, což ve 3. čtvrtletí představovalo 8,1 % přenocování zahraničních hostů.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062