Cestovní ruch na Vysočině v 1. až 2. čtvrtletí 2019 – mírný úbytek počtu hostů z tuzemska

 

V průběhu 1. pololetí roku 2019 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice téměř deset milionů hostů, což bylo o 3,6 % více než ve stejném období roku 2018. V Kraji Vysočina se během prvních šesti měsíců roku 2019 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo přes 260 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 1,0 %. Byl to po Středočeském kraji druhý nejnižší nárůst ze všech regionů České republiky. Počet hostů se nejvíce zvýšil v Olomouckém kraji (o 8,5 %).

Celkem 36 319 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 14,0 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků ze zahraničí se oproti 1. pololetí 2018 zvýšil o 8,2 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, které nejsou pro zahraniční návštěvníky příliš atraktivní - počet zahraničních hostů byl ze všech krajů druhý nejnižší, ovšem meziroční nárůst jejich počtu byl v regionálním srovnání čtvrtý nejvyšší. Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvním až druhém čtvrtletí roku 2019 dosáhl 223 869 (86,0 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal pokles o 0,1 % - na rozdíl od nárůstu o 4,5 % v celé České republice.

Struktura zahraničních hostů, kteří v prvních šesti měsících roku 2019 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však tradičně převažovali návštěvníci ze  Slovenska a Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 25,9 % a 21,2 %. Početněji byli zastoupeni ještě návštěvníci z Polska.

Celkový počet přenocování se v lednu až červnu 2019 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině zvýšil o 2,9 %, což bylo o 0,4 bodu více než v celé České republice a současně představovalo osmý nejvyšší nárůst ze všech regionů republiky. Pokles počtu přenocování byl zaznamenán pouze ve Zlínském kraji. Počet přenocování zahraničních návštěvníků vzrostl nejvíce na Vysočině (o 13,4 %), vedle toho se počet přenocování nerezidentů zvýšil ještě v osmi dalších krajích. Nárůst počtu přenocování domácích hostů byl výrazně nižší (1,2 %) a o 2,8 procentního bodu zaostal za úrovní České republiky.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,1. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (4,6), nejnižší počet přenocování byl v prvních šesti měsících roku 2019 (rovněž tradičně) zaznamenán v Jihomoravském kraji (1,8).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062