Ceny pohonných hmot v 1. pololetí 2018 byly na maximu v červnu

 

Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR (týdenní zjišťování) jsou platné v pondělí uvedeného týdne. Indexy spotřebitelských cen vypočtené z týdenního šetření cen však nejsou kvalitativně očišťovány a nevyjadřují tak čistý cenový vývoj aplikovaný při měření inflace.

V I. pololetí 2018 se ceny benzínu (Natural 95) pohybovaly od 30,30 Kč/l v 13. týdnu do 33,23 Kč/l ve 24. týdnu. Cena motorové nafty kolísala od 29,51 Kč/l (z týdne 12) do 32,45 Kč/l (z 24. týdne). LPG měl nejnižší cenu v týdnech 17 a 18 sledovaného období, kdy dosáhla úrovně 13,81 Kč/l. Nejdráže se LPG prodával v 26. týdnu za průměrnou cenu 14,36 Kč/l.

Průměrné ceny PHM v jednotlivých týdnech 1. pololetí 2018

Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot  v 1.pololetí  2018  (konec roku 2017 = 100%)

Vývoj spotřebitelských cen pohonných hmot v % (konec roku 2011 = 100%)

Nejnovější informace lze nalézt v časových řadách vždy v pátek.

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: miloslav.witz@czso.cz
tel.: 567 109 081