Ceny pohonných hmot v 1. pololetí 2016

 

Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR (týdenní zjišťování) jsou platné v pondělí uvedeného týdne. Indexy spotřebitelských cen vypočtené z týdenního šetření cen však nejsou kvalitativně očišťovány a nevyjadřují tak čistý cenový vývoj aplikovaný při měření inflace.

V 1. pololetí 2016 se ceny benzínu (Natural 95) pohybovaly od 26,22 Kč/l v 9. týdnu do 29,72 Kč/l ve 26. týdnu. Cena motorové nafty kolísala od 24,94 Kč/l (z 9. týdne) do 28,32 Kč/l (ze 26. týdne). LPG měl nejnižší cenu v týdnech 22, 24, 25 a 26 sledovaného období, kdy dosáhla úrovně 11,78 Kč/l. Nejdráže se LPG prodával v 1. týdnu za průměrnou cenu 13,36 Kč/l.

Nejnovější informace lze nalézt v aktualitách ČSÚ vždy v pátek.