Ceny nemovitostí v Kraji Vysočina

 

Od roku 1997 spolupracuje Český statistický úřad a Ministerstvo financí na systému monitorování cen nemovitostí v ČR. Mezníkem ve vývoji se stalo vydání zákona č. 151/1997 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 1998. Zdrojem dat jsou přiznání k dani z převodu nemovitostí, která jsou povinni podávat vlastníci (prodejci) nemovitostí místně příslušným finančním úřadům do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Účelem vytvářeného systému je poskytování informací o rozložení cenové hladiny dle druhů nemovitostí, jejich polohy a dalších rozhodujících faktorů, jakož i vývoj tohoto rozložení v čase. Zveřejňovány jsou roční agregované údaje za rodinné domy, bytové domy, byty a stavební pozemky podle krajů, tříleté průměry za okresy a velikostní skupiny obcí. K dispozici jsou rovněž i vybrané údaje podle míry opotřebení nemovitostí. Vzhledem k tomu, že oproti datu prodeje, resp. podání přiznání k dani se administrativní zdroje opožďují průměrně o 6 měsíců, je třeba údaje za poslední 2 publikované roky považovat za předběžné.

Rodinné domy

V tabulce 1 jsou uvedeny průměrné hodnoty kupní ceny bez zohlednění velikosti obce, v níž se daná nemovitost nachází, a bez zohlednění stupně opotřebení nemovitosti. V tabulce 2 jsou pak uvedeny průměrné hodnoty za tříleté období, které již dané faktory zohledňují.

Tab. 1 Průměrné kupní ceny rodinných domů v okresech Kraje Vysočina (Kč/m3)
Průměrná kupní cena rodinného domu v Kraji Vysočina činila v roce 2014 podle předběžných údajů 1 880 Kč/m3, což proti roku 2004 znamená nárůst o 655 Kč/m3., tj. o 53,5 %. Z okresů Vysočiny byly nejvyšší průměrné kupní ceny rodinných domů v letech 2004 až 2014 v okrese Jihlava, rovněž zde byl zaznamenán i nejvyšší nárůst průměrné kupní ceny, která proti roku 2004 vzrostla o 895 Kč/m3 a podle předběžných údajů se pohybovala ve výši téměř 2 300 Kč/m3.


V letech 2012 až 2014 bylo v Kraji Vysočina uskutečněno 1 730 převodů rodinných domů (o 733 převodů méně než v letech 2004 – 2006), průměrná kupní cena dosáhla částky 1 779 Kč/m3 (o 439 Kč/m3 více než v letech 2004 – 2006). Z okresů Vysočiny byla nejvyšší částka zaznamenána v okrese Jihlava (2 015 Kč/m3), což je ovlivněno zejména cenami v krajském městě, kde se průměrná kupní cena rodinného domu vyšplhala na 3 607 Kč/m3. Naopak nejlevnější byly rodinné domy na okrese Třebíč, které se prodávaly za průměrnou kupní cenu 1 574 Kč/m3. Obecně můžeme říci, že průměrná kupní cena se zvyšuje s rostoucí velikostí obce, v níž se rodinný dům nachází a naopak postupně klesá se zvyšujícím se pásmem opotřebení.

V uvedeném období činila průměrná kupní cena rodinného domu v ČR 2 531 Kč/m3, nad celorepublikovým průměrem byla Praha (8 124 Kč/m3) a ještě Středočeský kraj (3 572 Kč/m3), který je v oblasti rodinného bydlení velice lukrativním regionem. Naopak nejlevněji prodávané domy byly právě na Vysočině (1 779 Kč/m3), kde jako v jediném kraji nepřesáhla průměrná kupní cena rodinného domu hranici 2 tisíc Kč/m3.

 

Byty

Průměrná kupní cena metru čtverečního bytové jednotky dosáhla v Kraji Vysočina v roce 2014 částky 15 557 Kč, proti roku 2004 se jedná o nárůst o 5 961 Kč za m2, tj. 62,1 %. Dlouhodobě nižší kupní ceny bytů jsou v rámci kraje evidovány v okresech Třebíč a Pelhřimov. Naopak nejvyšší v okrese Jihlava, kde se v roce 2014 podle předběžných údajů vyšplhala na částku 18 100 Kč/m2.


V letech 2012 až 2014 bylo na Vysočině provedeno 2 289 převodů bytů (pouze o 64 převodů více než v letech 2004 až 2006) a průměrná kupní cena dosáhla částky 15 501 Kč/m2 (o 4 607 Kč/m2 více než v období mezi roky 2004 až 2006). Nejvyšší procentní nárůst průměrné kupní ceny mezi uvedenými obdobími byl vykázán v okrese Pelhřimov, a to 66,7 %.

Opět je patrné, že se průměrná kupní cena bytu zvyšovala s rostoucí velikostní skupinou obce, v níž se byt nachází. V průměru za více jak 17 000 Kč/m2 se prodával byt v krajském městě Jihlava a rovněž hranice 17 000 Kč/m2 byla překonána na okrese Žďár nad Sázavou ve velikostní skupině obcí 10 000 – 49 999 obyvatel, kam spadají města Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí a Nové Město na Moravě.

Průměrná kupní cena bytu v letech 2012 až 2014 dosáhla v ČR částky 19 184 Kč/m2, tu mezi kraji přesáhl ještě Středočeský kraj (20 446 Kč/m2), Jihomoravský kraj (25 111 Kč/m2) a samozřejmě Praha (43 190 Kč/m2), kde byla průměrná kupní cena zdaleka nejvyšší. Naopak nejnižší ceny bytů byly zaznamenány v krajích Ústeckém, Karlovarském a Libereckém.

Pozemky

V letech 2012 až 2014 bylo v okresech Vysočiny uskutečněno 3 408 převodů pozemků. Proti období let 2004-2006 počet převodů pozemků v kraji vzrostl o 835. Ceny stavebních pozemků jsou závislé jak na lokalitě a blízkosti centra, tak na velikosti obce. Ve všech okresech kraje v období let 2012-2014 platilo, že cena stoupá spolu se zvyšující se velikostní kategorií obce a nejvyšší ceny v okresech zaznamenaly kromě krajského města největší obce, tedy města s počtem obyvatel10 tisíc a více. Nejnižší průměrné kupní ceny v průřezu všech velikostních skupin byly v okrese Pelhřimov a nejvyšší v okrese Jihlava.


 

Průměrné kupní ceny stavebních pozemků podle velikosti obcí v okresech Kraje Vysočina v letech 2012 - 2014

Mezi městy s více jak 50 tisíci obyvateli se podle průměrné kupní ceny stavebních pozemků řadí krajské město Jihlava (1 817 Kč/m2) na 9. příčku za Prahu, Plzeň, Karlovy Vary, Brno, Pardubice, České Budějovice, Hradec Králové a Kladno. Naproti tomu ceny stavebních pozemků v obcích do 2 tisíc obyvatel v okresech Pelhřimov, Třebíč a Havlíčkův Brod patřily mezi 10 okresů s nejnižšími kupními cenami v rámci všech okresů v ČR.

Největší stavební pozemky se v rámci Kraje Vysočina prodávaly v obcích do 2 tisíc obyvatel v okrese Havlíčkův Brod (633 m2) a Jihlava (554 m2), v obcích s 2 až 10 tisíci obyvateli v okrese Pelhřimov (412 m2). V průměru nejmenší pozemky byly prodávány ve městech s více než 10 tisíci obyvateli v okrese Třebíč (141 m2).

 

Více informací naleznete v publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2012-2014

 

  • Tabulky - ceny nemovitostí v Kraji Vysočina