Bytová výstavba v Kraji Vysočina v letech 2000 až 2015

 

Po rozkliknutí sloupce "Dokončené byty" se zobrazí graf podle typu stavby

FusionCharts.