Bytová výstavba na Vysočině v 1. čtvrtletí 2021: nárůst počtu zahájených i dokončených bytů

 

V 1. čtvrtletí 2021 byla v Kraji Vysočina zahájena výstavba 478 bytů, což bylo o 63 bytů více než v prvních třech měsících roku 2020 (+15,2 %), v mezikrajském srovnání šlo o třetí nejvyšší nárůst (za Královéhradeckým a Moravskoslezským krajem). Počet nově zahájených bytů byl na Vysočině mezi kraji České republiky sedmý nejvyšší, vyšší počet zahájených bytů byl zaznamenán v Středočeském a Jihomoravském kraji, Praze, Moravskoslezském, Pardubickém a Jihočeském kraji. Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se Vysočina podílela 5,7 %.

Pokles počtu zahájených bytů byl ve srovnání s prvními třemi měsíci roku 2020 zaznamenán v sedmi  regionech, nejvýraznější v Plzeňském kraji (o 51,7 %). K nejvýraznějšímu nárůstu počtu zahájených bytů došlo v Královéhradeckém kraji.

Ke zvýšení počtu zahájených bytů v Kraji Vysočina došlo ve třech okresech, zejména třebíčském (o 102,3 %), pokles byl zaznamenán na Havlíčkobrodsku (o 14,7 %) a Žďársku (o 17,8 %). Výstavba bytů v nových bytových domech byla zahájena pouze v okresech Třebíč  a Žďár nad Sázavou.

Na Vysočině tradičně převládají byty v rodinných domech, a i když v prvním čtvrtletí roku 2021 dosáhl jejich podíl pouze 56,1 % z celkového počtu zahájených bytů, stále to bylo o šest procentních bodů více než v celé České republice. Podíl nově zahájených bytů v bytových domech činil v kraji 18,8 %. V rámci Vysočiny připadlo nejvíce zahájených bytů na Třebíčsko (36,4 %), nejméně na okresy Havlíčkův Brod a Pelhřimov (12 %).

Počet dokončených bytů v Kraji Vysočina v lednu až březnu 2021 činil 429 a oproti prvním třem měsícům předchozího roku se zvýšil o 28,8 %. Vývoj v kraji tak předběhl celorepublikový trendu – v celé České republice se počet dokončených bytů zvýšil o 12,6 %. Vysočina tak patřila k většině regionů České republiky, ve kterém bylo zaznamenáno meziroční zvýšení počtu dokončených bytů, nejvýraznější bylo v Pardubickém kraji (o 140,9 %), na Vysočině byl nárůst sedmý nejvyšší. Počet dokončených bytů poklesl meziročně ve třech krajích, zejména to platí o Jihočeském kraji (-30,5 %).

Ke zvýšení počtu dokončených bytů došlo v rámci kraje v okresech Jihlava (o 220,9 %), Třebíč (o 118,0 %) a Havlíčkův Brod (o 46,3 %). Pokles byl zaznamenán v okresech Pelhřimov  (o 46,1 %) a Žďár nad Sázavou (30,9 %).

Ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále u nich v Kraji Vysočina převládá výstavba bytů v rodinných domech (63,6 %). Největší podíl dokončených bytů v kraji v 1. čtvrtletí 2021 připadl na okresy Jihlava (32,2 %) a Třebíč (25,4 %), nejméně bytů bylo dokončeno na Pelhřimovsku (12,8 %), ovšem podíl zbylých dvou okresů není o mnoho vyšší.

Zahájené a dokončené byty v 1. čtvrtletí 2021

Zahájené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Dokončené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062