Bytová výstavba na Vysočině v 1. čtvrtletí 2020: nárůst počtu dokončených i zahájených bytů

 

V 1. čtvrtletí 2020 byla v Kraji Vysočina zahájena výstavba 415 bytů, což bylo o 20 bytů více než v prvních třech měsících roku 2019 (+5,1 %, tj. sedmý nejvyšší přírůstek v rámci krajů). Absolutní počet nově zahájených bytů byl na Vysočině mezi kraji České republiky šestý nejnižší, nižší počet zahájených bytů byl zaznamenán v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém a Olomouckém kraji. Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se Vysočina podílela 4,5 %.

Pokles počtu zahájených bytů byl ve srovnání s prvními třemi měsíci roku 2019 zaznamenán v sedmi regionech, nejvýraznější, téměř poloviční, v Libereckém kraji. K nejvýraznějšímu nárůstu počtu zahájených bytů došlo ve Zlínském kraji (o 53,6 %).

Ke zvýšení počtu zahájených bytů v Kraji Vysočina došlo ve dvou okresech, zvláště výrazný byl  přírůstek v okrese Žďár nad Sázavou, v němž se počet zahájených bytů oproti roku 2019 zvýšil o 124,6 %. Výstavba bytů v bytových domech byla zahájena pouze ve žďárském okrese.

Na Vysočině tradičně převládají byty v rodinných domech, v 1. čtvrtletí roku 2020 dosáhl jejich podíl 77,6 % z celkového počtu zahájených bytů, což bylo více než o 24 procentních bodů více než v celé České republice. Podíl nově zahájených bytů v bytových domech činil v kraji pouze pět procent. V rámci Vysočiny připadlo nejvíce zahájených bytů na Žďársko (35,2 %), nejméně na okresy Pelhřimov (13,2 %) a Jihlava (14,5 %).

Počet dokončených bytů v Kraji Vysočina v lednu až březnu 2020 činil 333 a oproti stejnému období předchozího roku se zvýšil o 8,1 %. Vývoj v kraji se tak dosti lišil od celorepublikového trendu – v celé České republice se počet dokončených bytů snížil o 1,3 %. Zvýšení počtu dokončených bytů bylo zaznamenáno v pěti regionech České republiky, nejvýraznější bylo v Libereckém kraji (o 51,1 %). Vysočina se mezi těmito kraji zařadila na čtvrté místo. K poklesu počtu dokončených bytů došlo v devíti regionech. Z nich byl nejvyšší úbytek zaznamenán v Ústeckém kraji (o 39,1 %).

Ke zvýšení počtu dokončených bytů došlo v rámci kraje v okresech Třebíč, Žďár nad Sázavou a zejména Pelhřimov (o 78,9 %). V okresech Havlíčkův Brod a Jihlava se počet dokončených bytů snížil shodně téměř o čtyřicet procent.

Ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále u nich v Kraji Vysočina převládá výstavba bytů v rodinných domech (56,2 %). Největší podíl dokončených bytů v kraji v 1. čtvrtletí 2020 připadl na okresy Pelhřimov (30,6 %) a Žďár nad Sázavou (29,1 %), nejméně bytů bylo dokončeno na Havlíčkobrodsku (12,3 %) a Jihlavsku (12,9 %).

Zahájené a dokončené byty v 1. čtvrtletí 2020
 

Zahájené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Dokončené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí
 

Dokončené byty v 1. čtvrtletí 2020

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062