Bytová výstavba na Vysočině v 1. čtvrtletí 2018: druhý nejvyšší růst počtu zahájených bytů mezi kraji

 

V 1. čtvrtletí 2018 byla v Kraji Vysočina zahájena výstavba 427 bytů, což bylo o 155 bytů více než v prvních třech měsících roku 2017 (+ 57,0 %, tj. druhý nejvyšší přírůstek v rámci krajů). Počet nově zahájených bytů byl na Vysočině mezi kraji České republiky sedmý nejvyšší, vyšší počet zahájených bytů byl zaznamenán ve Středočeském, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Plzeňském kraji a v Hlavním městě Praze. Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se Vysočina podílela 5,6 %. Pokles počtu zahájených bytů byl ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 zaznamenán ve třech regionech, Plzeňském a Libereckém kraji a v Praze. K nejvýraznějšímu nárůstu počtu zahájených bytů došlo ve Zlínském kraji (o 90,7 %).

Ke zvýšení počtu zahájených bytů v Kraji Vysočina došlo ve čtyřech okresech, nejvýraznější byl nárůst v okrese Žďár nad Sázavou, v němž se počet zahájených bytů oproti stejnému období roku 2017 zvýšil o 348,7 % především zásluhou zahájení výstavby nových bytů v bytových domech. Pokles nové bytové výstavby byl v rámci kraje zaznamenán pouze v okrese Jihlava.

Na Vysočině tradičně převládají byty v rodinných domech, v tomto čtvrtletí však byl jejich podíl nižší než obvykle (56,0 % celkového počtu zahájených bytů – pouze o 3,1 procentního bodu více než v celé České republice). Naproti tomu neobyčejně vysoký byl podíl nově zahájených bytů v bytových domech (37,2 %). V rámci kraje připadlo nejvíce zahájených bytů na Žďársko (41 %), nejméně na okres Pelhřimov (10,3 %).

Počet dokončených bytů v Kraji Vysočina v lednu až březnu 2018 činil 282 a oproti období předchozímu roku se zvýšil o patnáct procent. Vývoj v kraji tak mírně pokulhával za celorepublikovým trendem – v celé České republice se počet dokončených bytů zvýšil o 18,9 %. Zvýšení počtu dokončených bytů bylo zaznamenáno celkem v deseti regionech, nejvýraznější v Libereckém kraji (o 100,0 %). K poklesu počtu dokončených bytů došlo v průběhu prvního čtvrtletí 2018 ve třech regionech, nejvíce v Jihomoravském kraji (o 15,2 %).

Ke zvýšení počtu dokončených bytů v Kraji Vysočina došlo ve čtyřech okresech. Nejvýraznější byl nárůst v okrese Havlíčkův Brod (o 53,7 %). Pokles počtu dokončených bytů byl v rámci kraje zaznamenán pouze v okrese Pelhřimov (o 20,0 %).

Ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále u nich v Kraji Vysočina jednoznačně převládá výstavba bytů v rodinných domech (82,6 %). Největší podíl dokončených bytů v kraji v 1. čtvrtletí 2018 připadl na okres Žďár nad Sázavou (32,6 %), nejméně bytů bylo dokončeno na Pelhřimovsku (11,4 %).

Zahájené a dokončené byty v 1. čtvrtletí 2018
 

Zahájené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí
 

Dokončené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí
 

Dokončené byty v 1. čtvrtletí 2018


Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: vlastislav.valda@czso.cz
tel.: 567 109 062