Bytová výstavba na Vysočině v 1. čtvrtletí 2017: výrazně vzrostl počet zahájených i dokončených bytů

 

V 1. čtvrtletí 2017 byla v Kraji Vysočina zahájena výstavba 272 bytů, což bylo o 100 bytů více než v prvních třech měsících roku 2016 (+ 58,1 %). Počet nově zahájených bytů byl na Vysočině mezi kraji České republiky pátý nejnižší, menší počet zahájených bytů byl zaznamenán pouze v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Zlínském kraji. Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se Vysočina podílela 4,2 %. Pokles počtu zahájených bytů byl ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 zaznamenán ve třech regionech, Jihočeském, Karlovarském a Zlínském. Nejvýraznější, více než trojnásobný, nárůst počtu dokončených bytů byl v Olomouckém kraji. Bezmála dvojnásobný byl nárůst v Pardubickém kraji a na třetí místo se zařadila Vysočina s výše uvedeným zvýšením počtu zahájených bytů o 58,1 %.

Ke zvýšení počtu zahájených bytů v Kraji Vysočina došlo ve všech pěti okresech, nejvýraznější byl nárůst v okrese Jihlava, v němž se počet zahájených bytů oproti prvnímu čtvrtletí roku 2016 více než ztrojnásobil (nárůst o 231,3 %). Nejnižší nárůst bytové výstavby byl v rámci kraje zaznamenán v okrese Havlíčkův Brod, poměrně mírný byl i na Třebíčsku a Žďársku.

Na Vysočině tradičně převládají byty v rodinných domech (80,9 % celkového počtu -o 25,3 procentního bodu více než v celé České republice). V rámci kraje výrazně dominuje Jihlavsko s 39 % zahájených bytů, podíl zbylých okresů se pohyboval mezi čtrnácti až sedmnácti procenty.

Počet dokončených bytů v Kraji Vysočina v lednu až březnu 2017 činil 245 a oproti stejnému období předchozího roku se zvýšil o 28,3 %. Vývoj v kraji se tak velmi výrazně liší od celorepublikového trendu – v celé České republice se počet dokončených bytů snížil o 5,9 %. Zvýšení počtu dokončených bytů bylo zaznamenáno v pouze ve čtyřech regionech, nejvýrazněji právě na Vysočině. K poklesu počtu dokončených bytů došlo v prvním čtvrtletí 2017 v deseti regionech, nejvýrazněji v Libereckém (o 40,2 %) a Olomouckém kraji (o 38,7 %).

Ke zvýšení počtu dokončených bytů v Kraji Vysočina došlo ve třech okresech. Nejvýraznější byl nárůst v okresech Žďár nad Sázavou, kde se oproti 1. čtvrtletí 2016 více než zdvojnásobil, a Havlíčkův Brod, kde se téměř zdvojnásobil. Pokles počtu dokončených bytů byl v rámci kraje zaznamenán v okresech Jihlava (o 2,6 %) a zejména Pelhřimov (o 29,8 %).

Ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále v Kraji Vysočina jednoznačně převládá výstavba bytů v rodinných domech (82,0 %). Největší podíl dokončených bytů v kraji v 1. čtvrtletí 2017 připadl na okres Žďár nad Sázavou (36,7 %), podíl ostatních okresů se pohyboval mezi patnácti až sedmnácti procenty.

Zahájené a dokončené byty v 1. čtvrtletí 2017
 

Zahájené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí
 

Dokončené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí
 

Dokončené byty v 1. čtvrtletí 2017

 

Další informace naleznete: Časové řady dat za bytovou výstavbu, stavební povolení

  • Tabulka - bytová výstavba v 1. čtvrtletí 2017