Bytová výstavba na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2021: značný nárůst počtu dokončených bytů

 

V 1. až 3. čtvrtletí 2021 byla v Kraji Vysočina zahájena výstavba 1 464 bytů, což bylo o 167 bytů více než v prvních devíti měsících roku 2020 (+12,9 %), v mezikrajském srovnání šlo až o osmý nejvyšší nárůst. Počet nově zahájených bytů byl na Vysočině mezi kraji České republiky také osmý nejvyšší, větší počet zahájených bytů byl zaznamenán v  Praze, Středočeském, Jihomoravském, Jihočeském, Moravskoslezském, Plzeňském a Pardubickém kraji. Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se Vysočina podílela 4,5 %.

Pokles počtu zahájených bytů byl ve srovnání s prvními devíti měsíci roku 2020 zaznamenán ve třech regionech, nejvýraznější v Olomouckém kraji (o 18,5 %). K nejvýraznějšímu nárůstu počtu zahájených bytů došlo v hlavním městě.

Ke zvýšení počtu zahájených bytů v Kraji Vysočina došlo ve všech okresech s výjimkou Havlíčkobrodska (pokles o 12,8 %), nejvíce jejich počet vzrostl v jihlavském okrese (přesně o polovinu). Výstavba bytů v nových bytových domech byla zahájena ve čtyřech okresech kraje, nejvíce na Žďársku.

Na Vysočině tradičně převládají byty v rodinných domech, a i když v prvních třech čtvrtletích roku 2021 dosáhl jejich podíl pouze 61,1 % z celkového počtu zahájených bytů, stále to bylo bezmála o třináct procentních bodů více než v celé České republice. Podíl nově zahájených bytů v bytových domech činil v kraji 12,6 %. V rámci Vysočiny připadlo nejvíce zahájených bytů na Žďársko (26,7 %), nejméně na okresy Jihlava (16,4 %) a Havlíčkův Brod (16,8 %).

Počet dokončených bytů v Kraji Vysočina v lednu až září 2021 činil 1 285 a oproti prvním devíti měsícům předchozího roku se zvýšil o 24,9 %. Vývoj v kraji tak výrazně předstihl celorepublikový trend – v celé České republice se počet dokončených bytů zvýšil o 4,2 %. Vysočina tak patřila k většině regionů České republiky, ve kterých bylo zaznamenáno meziroční zvýšení počtu dokončených bytů, mezi nimi se zařadila na první místo. Počet dokončených bytů poklesl meziročně ve čtyřech krajích, zejména to platí o Zlínském kraji (-11,9 %).

Ke zvýšení počtu dokončených bytů došlo v rámci kraje v okresech Pelhřimov (o 67,0 %), Třebíč (o 44,1 %) a Jihlava  (o 26,9 %). Pokles byl zaznamenán v okresech Havlíčkův Brod  (o 8,3 %) a Žďár nad Sázavou (o 6,7 %).

Ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále u nich v Kraji Vysočina převládá výstavba bytů v rodinných domech (53,2 %). Největší podíl dokončených bytů v kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021 připadl na okresy Jihlava (27,2 %) a Pelhřimov (25,6 %), nejméně bytů bylo dokončeno na Havlíčkobrodsku (11,2 %).

Zahájené a dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Zahájené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Dokončené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2021

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062