Bytová výstavba na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2019: pokles počtu dokončených i zahájených bytů

 

V 1. až 3. čtvrtletí 2019 byla v Kraji Vysočina zahájena výstavba 1 376 bytů, což bylo o 91 bytů méně než v prvních devíti měsících roku 2018 (- 6,2 %, tj. třetí nejvyšší úbytek v rámci krajů). Počet nově zahájených bytů byl na Vysočině mezi kraji České republiky osmý nejvyšší, vyšší počet zahájených bytů byl zaznamenán v Praze, Středočeském, Jihomoravském, Moravskoslezském, Plzeňském, Jihočeském a Olomouckém kraji. Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se Vysočina podílela 4,7 %.

Pokles počtu zahájených bytů byl ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 zaznamenán ve čtyřech regionech, nejvýraznější v Královéhradeckém kraji (o 8,5 %). K nejvýraznějšímu nárůstu počtu zahájených bytů došlo v Libereckém kraji.

Ke zvýšení počtu zahájených bytů v Kraji Vysočina došlo ve třech okresech, nejvýraznější byl nárůst v okrese Havlíčkův Brod, v němž se počet zahájených bytů oproti stejnému období roku 2018 zvýšil o 21,2 %. Výstavba většího počtu bytů v bytových domech byla zahájena v okresech Jihlava a Pelhřimov.

Na Vysočině tradičně převládají byty v rodinných domech, v prvních třech čtvrtletích roku 2019 dosáhl jejich podíl 65,0 % z celkového počtu zahájených bytů, což bylo o čtrnáct procentních bodů více než v celé České republice. Podíl nově zahájených bytů v bytových domech činil v kraji 20,0 %. V rámci Vysočiny připadlo nejvíce zahájených bytů na Jihlavsko (28,6 %), nejméně na okres Třebíč (13,4 %).

Počet dokončených bytů v Kraji Vysočina v lednu až září 2019 činil 962 a oproti stejnému období předchozího roku se snížil o 3,9 %. Vývoj v kraji se tak výrazně lišil od celorepublikového trendu – v celé České republice se počet dokončených bytů zvýšil o 10,8 %. Zvýšení počtu dokončených bytů bylo zaznamenáno ve většině regionů České republiky, nejvýraznější bylo v Olomouckém (o 62,7 %) a Královéhradeckém kraji (o 48,8 %). Vysočina se zařadila mezi čtyři kraje, v nichž došlo k poklesu počtu dokončených bytů. Nejvyšší byl v Libereckém (o 22,6 %) a Pardubickém kraji (o 10,2 %).

Ke zvýšení počtu dokončených bytů došlo v rámci kraje pouze v okresech Jihlava (o 12,1 %) a Pelhřimov (o 3,2 %). Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Havlíčkův Brod (o 25 %).

Ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále u nich v Kraji Vysočina převládá výstavba bytů v rodinných domech (68,7 %). Největší podíl dokončených bytů v kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 připadl na okresy Žďár nad Sázavou (25,5 %) a Jihlava (24,1 %), nejméně bytů bylo dokončeno na Pelhřimovsku (13,5 %).

Zahájené a dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Zahájené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Dokončené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062