Bytová výstavba na Vysočině v 1. až 2. čtvrtletí 2019: druhý nejvyšší pokles počtu dokončených i zahájených bytů v mezikrajském srovnání

 

V 1. až 2. čtvrtletí 2019 byla v Kraji Vysočina zahájena výstavba 978 bytů, což bylo o 54 bytů méně než v prvních šesti měsících roku 2018 (- 5,2 %, tj. druhý nejvyšší úbytek v rámci krajů). Počet nově zahájených bytů byl na Vysočině mezi kraji České republiky osmý nejvyšší, vyšší počet zahájených bytů byl zaznamenán ve Středočeském kraji, Praze,  Jihomoravském, Moravskoslezském, Plzeňském, Olomouckém a Jihočeském kraji. Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se Vysočina podílela 5,1 %. Pokles počtu zahájených bytů byl ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 zaznamenán ve čtyřech regionech, nejvýraznější ve Středočeském kraji (o 6,5 %). K nejvýraznějšímu nárůstu počtu zahájených bytů došlo v Libereckém kraji.

Ke zvýšení počtu zahájených bytů v Kraji Vysočina došlo ve třech okresech, nejvýraznější byl nárůst v okrese Havlíčkův Brod, v němž se počet zahájených bytů oproti stejnému období roku 2018 zvýšil o 24,1 %. Výstavba většího počtu bytů v bytových domech byla zahájena v okresech Pelhřimov a Jihlava.

Na Vysočině tradičně převládají byty v rodinných domech, v prvních dvou čtvrtletích roku 2019 však byl jejich podíl nižší než v minulosti (59,5 % z celkového počtu zahájených bytů – jen o málo více než v celé České republice). Naproti tomu poměrně vysoký byl podíl nově zahájených bytů v bytových domech (24,7 %). V rámci kraje připadlo nejvíce zahájených bytů na Jihlavsko (27,6 %), nejméně na okres Třebíč (13,3 %).

Počet dokončených bytů v Kraji Vysočina v lednu až červnu 2019 činil 605 a oproti stejnému období předchozího roku se snížil o 9,8 %. Vývoj v kraji tak výrazně lišil od celorepublikového trendu – v celé České republice se počet dokončených bytů zvýšil o 10,4 %. Zvýšení počtu dokončených bytů bylo zaznamenáno ve většině regionů České republiky s výjimkou hlavního města, nejvýraznější bylo v Olomouckém (o 57,7 %) a Královéhradeckém kraji (o 56,0 %). Vysočina se zařadila mezi pět krajů, v nichž došlo k poklesu počtu dokončených bytů. Nejvyšší byl v Libereckém kraji (o 24,8 %), Vysočina se zařadila hned za něj.

Ke zvýšení počtu dokončených bytů došlo v rámci kraje pouze v okresech Pelhřimov (o 27,5 %) a Jihlava (o 16,9 %). Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Havlíčkův Brod (o 25,5 %).

Ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále u nich v Kraji Vysočina převládá výstavba bytů v rodinných domech (68,3 %). Největší podíl dokončených bytů v kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 připadl na okres Jihlava (26,3 %), nejméně bytů bylo dokončeno na Pelhřimovsku (14,5 %).

Zahájené a dokončené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 

Zahájené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Dokončené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Dokončené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: vlastislav.valda@czso.cz
tel.: 567 109 062