Zemědělství a životní prostředí

 

Tématická skupina- zajímavosti o kraji Tématická skupina - lidé a společnost
Tématická skupina- zemědělství, životní prostředí Tématická skupina - ekonomika
Tématická skupina- zajímavosti o kraji
Tématická skupina- zajímavosti o kraji

 • Víte, že ...
 • na Vysočině se chová po Jihočeském kraji nejvíce skotu v republice
 • v mysliveckých honitbách Vysočiny je nejvíce zastoupena srnčí zvěř
 • více než jedna třetina republikové sklizně brambor pochází z Vysočiny
 • nejrozšířenějšími ovocnými stromy v kraji jsou jabloně, pěstuje se jich téměř 55 tisíc
 • na území kraje se vyrobí stále výrazně více vepřového než hovězího masa
 • chráněné krajinné oblasti mají rozlohu přes 60 tis. hektarů
 • v roce 2019 vyprodukoval každý obyvatel Vysočiny přes 530 kg komunálního odpadu
 • denní kapacita čistíren odpadních vod je čtvrtá nejnižší mezi kraji
 • <> <> <> <>
 • Máte-li zájem o další údaje, napište nám na adresu infoservisvys@czso.cz