Ekonomika

 

Tématická skupina- zajímavosti o kraji Tématická skupina - lidé a společnost
Tématická skupina- zemědělství, životní prostředí Tématická skupina - ekonomika
Tématická skupina- zajímavosti o kraji
Tématická skupina- zajímavosti o kraji

  • Víte, že ...
  • průměrné ceny potravin v kraji se mohou lišit od průměrných cen v republice
  • Kraj Vysočina patří mezi regiony s nejnižším počtem ubytovacích zařízení
  • čtyři z pěti dokončených bytů na Vysočině se nacházejí v rodinných domech
  • v Kraji Vysočina celkový roční objem stavebních prací převyšuje 15 miliard Kč
  • v průmyslových podnicích nad 100 zaměstnanců pracuje na Vysočině kolem 50 tisíc lidí
  • počet volných pracovních míst v Kraji Vysočina zhruba odpovídá počtu uchazečů o práci
  • nekvalifikovaní pracovníci v roce 2020 vydělávali na Vysočině měsíčně přes 22 tisíc Kč
  • <> <> <> <>
  • Máte-li zájem o další údaje, napište nám na adresu infoservisvys@czso.cz