1. pololetí 2020: na Vysočině pokračuje přirozený úbytek obyvatel

 

Ke konci června 2020 žilo v Kraji Vysočina 509 818 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 5 osob více (v mezikrajském srovnání šestý nejvyšší přírůstek). Počet mužů se v kraji zvýšil o 72, žen ubylo 67. Za celkovým nepatrným přírůstkem obyvatel stojí výhradně kladné migrační saldo, přirozenou měnou se počet osob na Vysočině snížil o 61. Do kraje se přistěhovalo 2 222 osob, vystěhovalých bylo 2 156. Živě se v kraji v prvních šesti měsících roku 2020 narodilo 2 663 dětí, z toho 45,0 % mimo manželství (v meziročním srovnání o 1,3 procentního bodu méně). Ve stejném období zemřelo 2 724 osob, přirozenou měnou tak ubylo 61 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil ve dvou okresech kraje, havlíčkobrodském a tradičně zejména třebíčském, v němž ubylo 135 obyvatel. Nejvíce obyvatel přibylo v okresech Pelhřimov a Jihlava (112 a 111), v obou případech díky poměrně vysokému kladnému migračnímu saldu. Ve zbytku kraje se projevil migrační úbytek, zejména to platilo o Třebíčsku (-110 osob).

V průběhu prvních šesti měsíců 2020 se v Kraji Vysočina živě narodilo 2 663 dětí, což bylo zhruba o 60 méně než ve stejném období předchozího roku. V lednu až červnu 2020 na Vysočině zemřelo 2 724 osob, oproti roku 2019 to představuje pokles přibližně o 150 osob. Počet narozených osob převýšil počet zemřelých pouze v jednom okrese kraje, žďárském (o 39). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou byl zaznamenán v okrese Pelhřimov (-40).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až červnu 2020 zaznamenán v šesti regionech České republiky, a to ve Středočeském kraji, Hlavním městě Praze, Jihomoravském, Plzeňském, Pardubickém kraji a na Vysočině. Počet obyvatel České republiky se zvýšil pouze o 5 203 osob, přírůstek se jako obvykle koncentroval především do  Prahy a Středočeského kraje, ve kterých dohromady přibylo přes 9,5 tisíce obyvatel. Výrazněji též narostla populace Jihomoravského a Plzeňského kraje. Naproti tomu v Moravskoslezském kraji ubylo přes 3 500 osob, přes patnáct set obyvatel ztratil Ústecký kraj. Rovněž v přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu o nejvíce obyvatel přišel Moravskoslezský kraj (-5,9), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Středočeského kraje (+9,9).

V lednu až červnu 2020 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 629 sňatků, což je téměř o pět set méně než v roce 2019 – nepochybně dopad koronaviru. Nejvíce sňatků uzavřeli snoubenci v okrese Třebíč (151) naopak nejméně sňatků se odehrálo na Pelhřimovsku (93). Ve stejném období bylo podle dosud dostupných informací rozvedeno 440 manželství, oproti prvnímu pololetí minulého roku to bylo zhruba o 110 méně.

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2020
 

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2020
 

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 30. 6.

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 2. čtvrtletí 2020

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. až 2. čtvrtletí 2020 (na 1 000 obyvatel)

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062