Změna hranic okresů od 1. 1. 2007

 

Změna hranic okresů od 1. 1. 2007

S účinností od 1. ledna 2007 nabývá platnosti vyhláška č. 513/2006 Sb., ze dne 3. listopadu 2006, kterou se mění vyhláška 564/2002 Sb., o stanovení uzemí okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
Smyslem nové vyhlášky je sladění území okresů se správními obvody obcí s rozšířenou působností. Jedná se o případy, kdy správní obvody ORP byly vytvořeny přes hranice okresů.

Meziokresní přesuny obcí v Královéhradeckém kraji k 1. 1. 2007Základní údaje o okresech Královéhradeckého kraje
Vyhláška č. 513/2006 Sb.