Ve druhém měsíci roku nezaměstnanost mírně klesla

 

Druhý měsíc roku přinesl pokles počtu pracovních míst v evidenci úřadu práce, podílu nezaměstnaných osob a počtu uchazečů o zaměstnání.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly na konci února celkem 9 573 uchazečů o zaměstnání, tj. o 111 osob (relativně vyjádřeno o 1,1 %) méně než v lednu. Pokles počtu uchazečů o zaměstnání zaznamenaly ve srovnání s měsícem předchozím všechny okresy s výjimkou okresu Náchod a Rychnov nad Kněžnou. Nejvyšší pokles byl v okrese Hradec Králové (o 3,3 %).

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 vzrostl v Královéhradeckém kraji počet uchazečů o zaměstnání o 1,3 %. Ve všech okresech došlo k růstu počtu uchazečů o zaměstnání, pouze v okrese Hradec Králové došlo meziročně k poklesu počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání. Nejvíce vzrostl počet uchazečů v okrese Trutnov (o 164 osob), naopak nejvíce poklesl v okrese Hradec Králové (o 223 osob).

Během února bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno 1 572 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Hradec Králové (457 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 16,4 %, což je meziroční nárůst o 0,8 procentního bodu.

Tabulka: Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 29. 2. 2020

 

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného místa), tvořili 91,6 % z celkového počtu nezaměstnaných osob, což je mírný růst oproti lednu (91,4 %). Podíl žen mezi evidovanými uchazeči o zaměstnání činil 47,5 %, podíl absolventů a mladistvých byl 5,5 % a osoby se zdravotním postižením tvořily 18,6 %. Ze všech uchazečů evidovaných na úřadu práce pobíralo podporu v nezaměstnanosti 47,1 % osob.

Tabulky: Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce

 

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji v únoru zaznamenal měsíční pokles o 0,02 procentního bodu, dosáhl hodnoty 2,53 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji o 0,5 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu na krajské úrovni byla v únoru nezaměstnanost žen nižší než nezaměstnanost mužů (muži 2,63 %, ženy 2,43 %). V republikovém průměru tomu bylo obdobně, podíl nezaměstnaných žen byl nižší než u mužů, a to o 0,1 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj již dlouhou dobu mezi oblasti s nižší nezaměstnaností. V lednu se kraj umístil na 3. místě, v únoru si však o jednu příčku pohoršil. Nižšího podílu nezaměstnaných osob dosáhly kraje hlavní město Praha, Pardubický a Zlínský kraj. Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhl nejvyššího podílu nezaměstnaných osob okres Náchod (3,44 %). Naopak Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí k okresům s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje, ale i celé České republiky. V únoru hodnota ukazatele nezaměstnanosti v tomto okrese činila 1,56 %, což bylo v rámci všech okresů ČR 3. místo (lépe dopadl pouze okres Praha–východ a Praha–západ).

Na konci února úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly 14 597 pracovních míst, což ve srovnání s předchozím měsícem znamenalo pokles o 149 pracovních pozic. Z dlouhodobého pohledu pokračoval trend, kdy počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. V Královéhradeckém kraji připadlo v průměru 0,7 uchazeče na 1 evidované pracovní místo. Pouze v okrese Trutnov a Náchod počet uchazečů o zaměstnání převyšoval počet pracovních míst v evidenci úřadu práce. V okrese Trutnov připadlo na 1 uchazeče 1,3 volného pracovního místa a v okrese Náchod 1,1 volného pracovního místa.

V průběhu druhého měsíce roku bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno 2 360 pracovních míst, nejvíce se jich nabízelo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové (990 míst). Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Náchod (196 míst).

 

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v HKK a ČR

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Ve druhém měsíci roku nezaměstnanost mírně klesla - aktualita v pdf
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 29. 2. 2020
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa