V září se podíl nezaměstnaných v Královéhradeckém kraji nepatrně snížil

 

 

Devátý měsíc přinesl mírný pokles podílu nezaměstnaných osob a nepatrný nárůst počtu uchazečů o zaměstnání. V evidenci úřadu práce došlo k přírůstku počtu pracovních míst.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly na konci září celkem 8 219 uchazečů o zaměstnání, tj. o 6 osob více než v srpnu. Okresy Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou zaznamenaly nárůst počtu uchazečů v evidenci úřadu práce oproti srpnu, naproti tomu v okresech Náchod a Jičín jejich počet poklesl.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl počet uchazečů o zaměstnání ve všech okresech Královéhradeckého kraje s výjimkou okresu Hradec Králové. V absolutním i relativním měřítku nejvíce uchazečů o zaměstnání přibylo v okrese Rychnov nad Kněžnou (50 osob, tj. 7,8 %). V okrese Trutnov vzrostl počet uchazečů meziročně o 35 osob (1,9 %), v okrese Jičín o 14 osob (1,4 %) a v okrese Náchod o 4 osoby (0,2 %).

Během září bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově evidováno 2 355 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Hradec Králové (662 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 28,7 %, což je meziroční nárůst o 3,9 procentních bodů.

Tabulka: Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 30. 9. 2019

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného místa), tvořili 90,0 % z celkového počtu nezaměstnaných osob, což je mírný pokles oproti srpnu (90,3 %). Podíl žen mezi evidovanými uchazeči o práci činil 54,2 %, podíl absolventů a mladistvých byl 8,0 % a osoby se zdravotním postižením tvořily téměř 20 %. Ze všech uchazečů evidovaných na úřadu práce pobíralo podporu v nezaměstnanosti 40,6 %.

Tabulky: Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce

 

Podíl nezaměstnaných osob během září v Královéhradeckém kraji zaznamenal pokles o 0,01 procentního bodu, dosáhl hodnoty 2,13 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji o 0,5 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu na krajské úrovni byla v září nezaměstnanost mužů opět významně nižší než nezaměstnanost žen (muži 1,90 %, ženy 2,37 %). V republikovém průměru byl také podíl nezaměstnaných mužů nižší než u žen, a to o 0,5 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj již dlouhou dobu mezi oblasti s nejnižší nezaměstnaností. V září (rovněž jako v měsíci srpnu) se kraj umístil na 5. místě. Nižšího podílu nezaměstnaných osob dosáhly již jen kraje Jihočeský, Pardubický, Hlavní město Praha a Plzeňský. Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje nejvyššího podílu nezaměstnaných osob dosáhl okres Náchod (2,54 %) a Hradec Králové (2,35 %). Naopak Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí k okresům s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje, ale i celé České republiky. V září hodnota ukazatele nezaměstnanosti v tomto okrese činila 1,29 %, což bylo v rámci všech okresů ČR 3. místo (lépe dopadl již pouze okres Praha–východ a Jindřichův Hradec).

Na konci září úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly 14 579 pracovních míst, což ve srovnání s měsícem předchozím znamenalo nárůst o 104 pracovních pozic. Z dlouhodobého pohledu pokračoval trend, kdy počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. V Královéhradeckém kraji připadlo v průměru 0,6 uchazeče na 1 evidované pracovní místo. Pouze v okrese Trutnov se počet volných pracovních míst téměř shodoval s počtem uchazečů o zaměstnání. Připadlo zde na 1 uchazeče 1 volné pracovní místo v evidenci úřadu práce.

V průběhu devátého měsíce roku bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno 2 327 pracovních míst, nejvíce se jich nabízelo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové (828 míst). Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Náchod (297 míst).

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji a ČR

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

  • V září se podíl nezaměstnaných v Královéhradeckém kraji nepatrně snížil - aktualita v pdf
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 30. 9. 2019
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa