V srpnu se podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji mírně snížil

 

Úřady práce v Královéhradeckém kraji zaznamenaly k 31. srpnu 2020 mírný meziměsíční pokles počtu uchazečů o zaměstnání (o 0,85 %) i podílu nezaměstnaných osob, zároveň se snížil i počet volných pracovních míst o 1,63 %. Mezi kraji to byla čtvrtá nejnižší nezaměstnanost. Meziročně byla nezaměstnanost v kraji vyšší o 0,9 procentního bodu a počet evidovaných uchazečů vzrostl o více než jednu třetinu. Nejvyšší nezaměstnanost měl nadále okres Náchod.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly na konci měsíce srpna celkem 11 089 uchazečů o zaměstnání, tj. o 101 osob (relativně o 0,9 %) méně než v červenci. Mírný pokles počtu uchazečů o zaměstnání zaznamenaly ve srovnání s předchozím měsícem všechny okresy s výjimkou Rychnova nad Kněžnou.

Ve srovnání se srpnem 2019 vzrostl v Královéhradeckém kraji počet uchazečů o zaměstnání o 35,0 %. Ve všech okresech došlo k meziročnímu zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání. V absolutním i relativním porovnání vzrostl meziročně nejvíce počet uchazečů v okrese Náchod (o 845 osob, tj. o polovinu). Počet žen hledajících práci meziměsíčně klesl o 15 osob (0,26 %) na 5 693, tj. o 51,3  z celkového počtu nezaměstnaných. Počet nezaměstnaných mužů meziměsíčně poklesl o 86 osob (1,57 %) na 5 393 osob. Osoby se zdravotním postižením tvořily 6,4 % (707 osob), podíl absolventů a mladistvých byl 4,2 %.

Během srpna bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno celkem 1 569 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Hradec Králové (468 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 14,1 %, což je meziměsíční pokles o 3,77 procentního bodu.

Tabulka" Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 8. 2020"

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání, tedy ti, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili 92,9 % z celkového počtu nezaměstnaných osob. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 39,3 % uchazečů evidovaných na úřadu práce.

Tabulky: Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci ÚP ke konci sledovaného měsíce

 

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji zaznamenal ke konci srpna pokles o 0,03 procentního bodu a dosáhl hodnoty 2,99 %. Od počátku roku se nezaměstnanost v kraji zvýšila o 0,46 p. b., ve srovnání s 31. 8. 2019 je vyšší o 0,85 p. b. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji o 0,81 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu tento ukazatel meziměsíčně zaznamenal vyšší nezaměstnanost u žen než nezaměstnanost mužů, u žen klesls o 0,01 p. b. na 3,14 % a u mužů o 0,05 p. b. na 2,85 %. V republikovém průměru tomu bylo obdobně, podíl nezaměstnaných žen byl vyšší než u mužů o 0,4 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj již dlouhou dobu mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V srpnu se kraj umístil na 4. místě mezi kraji, shodně jako v červenci. Nižšího podílu nezaměstnaných osob dosáhly kraje Pardubický, Jihočeský a Zlínský. Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají v Moravskoslezském kraji.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhl nejvyššího podílu nezaměstnaných osob okres Náchod (3,76 %) a Trutnov, ve kterém nezaměstnanost proti červenci klesla o 0,08 p. b. na 3,19 %. Nezaměstnanost mírně klesla i v okresech Hradec Králové (o 0,01 p. b. na 3,18 %) a Jičín (o 0,06 p. b. na 2,43 %). Naopak okres Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí mezi okresy s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky, v meziokresním žebříčku zaujal první místo s 1,84 % podílem nezaměstnaných.

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v HKK a ČR

Nabídka volných pracovních míst na konci srpna na území Královéhradeckého kraje představovala 11 628 pozic, což ve srovnání s předchozím měsícem znamenalo pokles o 193 pracovních míst, tj. o 1,63 %. Z dlouhodobého pohledu pokračoval trend, kdy počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. V Královéhradeckém kraji připadlo na 1 evidované pracovní místo v průměru 0,95 uchazeče. Nejpříznivější situace byla v okresech Rychnov nad Kněžnou a Jičín, kde se o jednu pracovní pozici ucházelo 0,45 uchazeče, respektive 0,73. Naopak v okrese Trutnov na jednu volnou pracovní pozici připadli 2,01 uchazeče na 1 volné pracovní místo a v okrese Náchod 1,38 uchazeče

V průběhu osmého měsíce roku bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno celkem 1 705 pracovních míst, nejvíce se jich nabízelo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové, a to 584 míst, tj. téměř dvě pětiny z celkového počtu v kraji. Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Náchod (202 pracovních míst).

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

  • V srpnu se podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji mírně snížil - aktualita v pdf
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31.8. 2020
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)